Uz LFF Futbola akadēmijas Eiropas tūri izsaukti desmit FS Metta futbolisti

Miks Vilkaplāters
Ievietots 08.11.18.

Novembra m?nes? Eiropas t?ri Kijev? aizvad?s LFF FA U-14 un U-15 grupas futbolisti.

Tradicion?li novembr? Latvijas Futbola feder?cijas Futbola akad?mijas U-14 un U-15 vecuma izlases dodas Eiropas t?r?, p?rbaudot sp?kus pret ?rzemju akad?mij?m. Šoreiz t?res galam?r?is ir Ukrainas galvaspils?ta Kijeva, kur? ab?m vecuma izlas?m sagaid?mas tr?s sp?les.

Komandas vienkopus tiksies 12.novembr?, bet dienu v?l?k paredz?tas sp?les pret viet?j? Arsenal jauniešiem,  savuk?rt 14. novembr? sekos ma?i pret vienaudžiem no Kijevas Dinamo, bet v?l p?c dienas tiks sam?roti sp?ki ar Do?eckas Shakhtar jauniešiem.

Uz LFF FA U-14 komandu izsaukti pieci FS Metta futbolisti: Dario Šits, Bruno Melnis, Em?ls Aizpurietis, Gustavs Zari?š un ?ikita Parfjonovs.

Tikm?r uz Futbola akad?mijas U-15 komandu ar? izsaukti 5 mettieši: Mikus Vasi?evskis, Artjoms Puzirevskis, K?rlis Vilnis, Jegors Novikovs un L?kass Vapne.

LFF Futbola akad?mijas Eiropas t?re trešo gadu p?c k?rtas tiek organiz?ta sadarb?b? ar Baltijas Futbola skolu. Brauciena laik? ar futbolistiem str?d?s LFF Futbola akad?mijas galvenais treneris Aleksandrs Je?isejevs, k? ar? re?ion?lo izlašu treneri, kuru vid? ir ar? FS Metta speci?lists J?nis Goba.

Foto: LFF

Nov?lam veiksmi m?su futbolistiem starptautisk? l?me?a sp?l?s!