Atbalstītāji

Lielatbalstītāji

Atbalstītāji

Sirdsdraugi

Draugi

Veidojot spēcīgu futbola organizāciju, kurai paralēli iet spēcīga izglītības struktūra, gribam panākt, ka mūsu jaunieši kļūst par to sabiedrību, par kuru mēs visi būtu lepni. Galvenais mūsu uzdevums ir panākt, lai mūsu bērni un jaunieši izaug par krietniem cilvēkiem, kuri veidos mūsu spožo nākotni. Ceram, ka mūsu vidū pašreiz futbolu spēlē nākošie Latvijas futbola izlases spēlētāji, futbola funkcionāri, menedžeri, aizrautīgi skatītāji, dedzīgi šīs spēles mīlētāji, veiksmīgi uzņēmēji, deputāti, ministri, tēvi, mātes un vienkārši labi cilvēki, kuri lepojas ar to, ka viņi ir dzimuši un uzauguši Latvijā.

Šādas piramīdas izveidošana ieinteresējusi plašu sabiedrības loku, kas piesaista FS Metta, futbolam un visiem atbalstītājiem jaunus un spējīgus cilvēkus. Šī projekta realizēšanā un pilnveidošanā iesaistās aizvien vairāk sadarbības partneru, kuru loma ir ļoti nozīmīga.

Esam izvirzījuši mērķi – veidot pilnvērtīgāku, labāku un uz godprātības principiem balstītu dzīvi kopīgiem spēkiem. Jo vairāk atvērtu un labu cilvēku izdosies pulcināt kopā, jo labāka un kvalitatīvāka dzīve būs mums un mūsu jaunajiem cilvēkiem. Vēlamies, lai katrs no mums redz savu ielikto pūļu rezultātu. Ieguldītie līdzekļi jaunos un izglītotos cilvēkos nekad nepazudīs, jo viņi to pratīs novērtēt.

Atbalstot bērnus, jauniešus un studentus, veidojas attiecības, kuras pārvēršas par simpātijām jau visas dzīves garumā, jo mēs visi būsim tie, kuri palīdzējuši jaunajiem censoņiem ieskrieties lielajā dzīvē.