FS Metta U-16 komanda Latvijas Jaunatnes čempionātu noslēdz 4.vietā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 18.10.18.

Dal?bu Latvijas Jaunatnes ?empion?ta Elites U-16 vecuma grup? nosl?gusi FS Metta komanda.

Sestdien, 13.oktobr?, FS Metta U-16 komanda ar 3:0 viesos p?rsp?ja Vidzemes FC vienaudžus, Latvijas Jaunatnes ?empion?ta Elites grupas turn?ru nosl?dzot 4.viet?.

Andreja Gluš?uka tren?taj? komand? liel?koties sp?l?ja gadu jaun?kie – 2003.gad? dzimušie futbolisti-, kas 18 aizvad?taj?s sp?l?s izc?n?ja 9 uzvaras un 4 reizes sp?l?ja neizš?irti.

Kopum? komanda l?dz ar to ieguva 31 punktu ar pozit?vu v?rtu attiec?bu +12, g?stot 36, bet ielaižot 24 v?rtus. Vair?k ar statistiku var iepaz?ties ŠEIT.

FS Metta U-16 komandas rind?s ar 10 v?rtiem rezultat?v?kais bija Artjoms Puzirevskis, bet ar trim v?rtiem attiec?gi izc?l?s K?rlis Vilnis, Jegors Novikovs un Kristofers R??is.

Apsveicam komandu ar sezonas nosl?gumu un nov?lam veiksm?gu turpin?jumu!