Futbola skolas Aktualitātes

Biedrība "METTA MBF" svinējusi 5 gadu pastāvēšanas jubileju

Savu piekto gadadienu svinējuši METTAs fāteri.

Pārbaudes spēles aizvadījušas vairākas FS Metta komandas

FS Metta puišu komandas aizvadījušas pārbaudes spēles.

FS Metta meitenes turpina dalību telpu futbola čempionātā

Telpu futbola sabraukumus aizvadījušas FS Metta futbolistes.

FS Metta komandas noslēgušas dalību "Tiger Cup" turnīrā.

"Tiger Cup" turnīru Rīgā aizvadījušas FS Metta komandas.

Dalību Rīgas atklātajā ziemas futbola čempionātā turpina FS Metta komandas

Rīgas atklāto ziemas futbola čempionātu turpina FS Metta komandas.

FS Metta U-13 komanda izcīņa bronzas medaļas "Riga City Cup"

Aizvadītās nedēļas nogalē "Riga City Cup" turnīru aizvadījuši FS Metta futbolisti.

FS Metta komanda "Riga Cup" turnīrā U-17 vecuma grupā izcīna 3.vietu

Dalību starptautiskajā "Riga Cup" turnīrā noslēgusi FS Metta komanda.

Uzsākta pieteikšanās pasaulē vadošās futbola apmācības programmas "Coerver coaching" nometnei

Uzsākta pieteikšanās “Coerver coaching” nometnei, kas marta vidū norisināsies Rīgā – Elektrum Olimpiskajā centrā.

FS Metta komandas iesākušas Rīgas Ziemas atklāto futbola čempionātu

Aizvadītās nedēļas nogalē ZAR čempionātu iesākušas vairākas FS Metta komandas.

Seši FS Metta U-15 futbolisti Rīgas izlases sastāvā izcīna 5.vietu "Riga Cup" turnīrā

No 1. l?dz 3. febru?rim Elektrum OSC norisin?j?s “Riga Cup 2019” U-15 vecuma grup?

Vairākas FS Metta komandas aizvadījušas turnīrus Rīgā un Valmierā

Aizvad?t?s ned??as nogal? turn?rus aizvad?jušas FS Metta b?rnu komandas.

FS Metta meiteņu komandas turpina telpu futbola sezonu

Dalību telpu futbola čempionātā turpina FS Metta meiteņu komandas.

Janvāris 2019

Latvijā darbību uzsāks Coerver Coaching specifiskās futbola apmācības programma

Februāra sākumā Latvijā pirmo reizi savu darbību uzsāks Coerver Coaching futbola apmācības. 

Septiņi FS Metta U-14 futbolisti Rīgas izlases sastāvā izcīna 1.vietu "Riga Cup" turnīrā

No 25. l?dz 27. janv?rim Elektrum OSC norisin?j?s “Riga Cup 2019” U-14 vecuma grup?.

Elvijs Dzenītis un Raivis Andžāns ieguvuši B-UEFA trenera kategoriju

Aizvad?taj? ned??? nosl?guš?s B-UEFA treneru programmas apm?c?bas.

Uz Rīgas U-15 vecuma reģionālo izlasi izsaukti seši FS Metta futbolisti

Janv?ra izska?? treni?nometni aizvad?s R?gas re?ion?l? izlase.

FS Metta U-13 komanda noslēgusi dalību "Riga Cup" turnīrā

No 18. l?dz 20. janv?rim Elektrum OSC norisin?j?s “Riga Cup 2019” U-13 vecuma grup?, kur? piedal?j?s ar? FS Metta komanda.

FS Metta U-10 meitenes ar trim panākumiem iesākušas telpu futbola sezonu

Pirmo sabraukumu meite?u telpu futbola ?empion?t? aizvad?jušas FS Metta meite?u komandas.

"Tiger Cup" turnīru aizvadījušas vairākas FS Metta komandas

Futbola skolas Metta jaun?ko grupu futbolisti guva pieredzi "Tiger Cup" turn?r?.

Telpu futbola sezonu uzsākušas FS Metta meiteņu komandas

Pirmo sabraukumu meite?u telpu futbola ?empion?t? aizvad?jušas FS Metta meite?u komandas.

Decembris 2018

Laimīgu un spožu Jauno gadu!

METTA s?ta laba v?l?jumus un izdošanos jaunaj? gad?.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!

FS Metta s?ta sveicienus Ziemassv?tkos!

Ar triumfu U-15 čempionāta grupā sumināta FS Metta komanda

Neform?l? gaisotn? aizvad?ts pas?kums, kur? sumin?ta FS Metta U-15 komanda.

FS Metta atzīta par Rīgas pilsētas labāko bērnu un jauniešu sporta organizāciju

Aizvad?taj? ned??? norisin?j?s R?gas pils?tas r?kotais "R?gas sporta laure?ts", kur? atzin?bu izpeln?jusies Futbola skola Metta.

LFF Laureātu vakara izcilnieku vidū arī mettieši

Ned??as vid? aizvad?ts Latvijas Futbola feder?cijas r?kotais "Laure?tu vakars".

Futbola klases kopīgā pasākumā tiekas ar Marianu Paharu

Trešdien R?gas Hanzas vidusskolas futbola klases tikuš?s ar Marianu Paharu.

Andrejs Gluščuks: "Ja treniņu un spēļu process ir kvalitatīvs un apjomīgs, rezultāts neizpaliks!"

Latvijas Jaunatnes ?empion?ta sezonu oktobra m?nes? nosl?guši FS Metta U-15 un FS Metta U-16 futbolisti.

Divas FS Metta U-9 vecuma komandas noslēgušas dalību "Ateitis Cup"

Divas FS Metta U-9 vecuma grupas komanda aizvad?jušas “Ateitis Cup” turn?ru Lietuv?.

Novembris 2018

FS Metta komandas un futbolisti Latvijas Jaunatnes futbola izcilnieku vidū

Trešdien, 28.novembr? norisin?j?s Latvijas jaunatnes futbola sezonas nosl?guma pas?kums.

Viktors Mazurs: "Vairāki futbolisti šogad varēja uzņemties lielāku lomu un sasniegt rezultātu!"

Latvijas Jaunatnes ?empion?ta sezonu nosl?gušas FS Metta U-18 un FK Metta-2 komandas.

Uz Latvijas U-16 izlases treniņnometni izsaukti 6 FS Metta futbolisti

Novembra izska?? treni?nometni aizvad?s Latvijas U-16 izlase.

FS Metta U-10 vecuma komanda noslēgusi dalību "Ateitis Cup"

FS Metta U-10 komanda aizvad?jusi “Ateitis Cup” turn?ru Lietuv?.

Jānis Goba: "Adaptācija ir notikusi, un tas nākotnē dos labu rezultātu!"

Latvijas Jaunatnes ?empion?ta sezonu nosl?guši FS Metta U-14 grupas futbolisti.

Artūrs Biezais un Rihards Krēvics saņēmuši UEFA futbola pārvaldības sertifikātus

Aizvad?taj? ned??? nosl?guš?s UEFA futbola p?rvald?bas izgl?t?bas programmas apm?c?bas.

FS Metta U-11 komandas futbolisti "Ateitis Cup" izcīna 2.vietu

FS Metta U-11 komanda aizvad?jusi “Ateitis Cup” turn?ru Lietuv?.

FS Metta U-16 komandas futbolisti izcīna 6.vietu "Ateitis Cup"

Aizvad?t?s ned??as nogal? uz turn?ru Lietuv? dev?s FS Metta U-16 futbolisti.

Uz LFF Futbola akadēmijas Eiropas tūri izsaukti desmit FS Metta futbolisti

Novembra m?nes? Eiropas t?ri Kijev? aizvad?s LFF FA U-14 un U-15 grupas futbolisti.

Izdota un prezentēta grāmata par Latvijas futbola leģendu Marianu Paharu

Klaj? n?kusi gr?mata par le?end?ro Latvijas futbolistu Marianu Paharu.

FS Metta U-13 komandas Latvijas Jaunatnes čempionātu noslēdz 5. un 15.vietā

Latvijas Jaunatnes ?empion?ts nosl?dzies ar? U-13 vecuma grup?.

FS Metta U-14 komanda "Ateitis Cup" noslēdz 8.vietā

Novembra s?kum? uz kaimi?valsti Lietuvu dev?s FS Metta U-14 komanda.