Jānis Skābardis aizstāvējis maģistra darbu par futbola speciālo fizisko sagatavošanu

Miks Vilkaplāters
Ievietots 29.03.20.

Maģistra darbu LSPA programmā “Sporta zinātne” veiksmīgi aizstāvējis kluba treneris Jānis Skābardis.

Jānis Skābardis veiksmīgi aizstāvējis maģistra darbu LSPA profesionālā maģistra programmā “Sporta zinātne”, kurā galveno uzsvaru licis tieši uz futbola treniņu un sacensību darbības novērtēšanu.

Kluba speciālists maģistra darba ietvaros izstrādājis pētniecisko darbu par treniņu un sacensību darbību savstarpējām atšķirībām.

Darba nosaukums: “Sacensību darbības un speciālās fiziskās sagatavošanas slodzes savstarpējās atšķirības Latvijas Virslīgas čempionāta futbolistiem”.

Mūsdienu sporta zinātnes aktualitāte ir praktiski pēc iegūtajiem rezultātiem ieviest treniņu principus, ka treniņš atbilst sacensību apstākļiem, kā arī veikt treniņprocesa pielāgošanu, reaģējot uz gatavības līmeni.

Darba pētnieciskajā procesā tika pētīti divi lielumi AMSD (augstas metaboliskās slodzes distance) un AISD (augstas intensitātes skrējiena distance (>19.8 km/h)).

Tika izvērtēti dažādi vingrinājumi: futbola specifiskie sprinti, dažāda formāta futbola spēles, bumbas kontrole un 5 pret 3 uzbrukuma simulācija.

Iegūtie dati treniņu un sacensību procesā ļāva statistiski izvērtēt dažādu futbola vingrinājumu un sacensību slodzes un intensitātes atšķirības.

Vingrinājumi tika sagrupēti trīs iespējamās kategorijās – būtiski zemāka par sacensību intensitāti, būtiski neatšķiras no sacensību intensitātes un būtiski pārsniedz sacensību intensitāti.

Viens no darba uzdevumiem bija pēc izvērtētajiem datiem izstrādāt attiecīgo vingrinājumu novērtējuma modeli.

Viens no darba secinājumiem ir (pēc apkopotajiem datiem), lai radītu paaugstinātas intensitātes apstākļus (parametram augstas intensitātes skrējiena distance) nepieciešams izmantot futbola specifiskos sprintus.

Pēc iegūtajiem datiem ar dažāda formāta futbola spēlēm to nav iespējams izdarīt. Tās savukārt ir iespējams izmantot, lai radītu apstākļus, kas atbilst sacensību intensitātei (parametrā augstas metaboliskās slodzes distance).

Izveidotā modeļa principus ir iespējams pielāgot dažādiem komandu sporta veidiem, attiecīgi nosakot sacensību darbību intensitātes parametrus un tos salīdzinot ar treniņprocesā izmantotajiem vingrinājumiem.

Mūsu fiziskās sagatavotības treneris ļoti aktīvi iesaistās zinātniskajā darbībā, arī iepriekš piedaloties FS Metta un Latvijas Universitātes efektīvas sadarbības kopprojektā.

Projekta ietvaros Skābardis kopā ar Andreju Gluščuku izstrādāja pētniecisko darbu “Fizisko īpašību testu analīze un izmantošana treniņu procesā dažāda vecuma sportistiem”.

Šis pētnieciskais darbs tika prezentēts Latvijas Universitātes 76. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē.

Zinātniskā darbība un inovācijas palīdz arī kluba ikdienas treniņprocesa plānošanas un spēlētāju attīstības kontekstā.

Pamatota un pārdomāta sistēma nodrošina efektīvu un kvalitatīvu futbola treniņprocesa norisi, kā arī spēlētāju darbību un attīstības kontroli, kā arī uzraudzību.

Šāds izpētes ceļš ir ļoti svarīgs, lai iegūtos datus un informāciju varētu izmantot, lai regulāri uzlabotu sagatavošanās procesu un pietuvotos pasaules standartiem.

Priecājamies un apsveicam mūsu speciālistu ar veiksmīgi aizstāvēto darbu un gaidāmo maģistra grādu!

Pētnieciskā darba galvenā būtība bija saprast, vai treniņos mēs strādājam ar tādu pašu intensitāti kā spēlēs. No tā izdarīt secinājumus, vai kaut kur ir jāpieliek vai treniņprocesa metodiku varam pielietot arī turpmāk. Ir dažādi risinājumi treniņprocesa novērtēšanai - tehnoloģijas attīstās un treniņa principus var balstīt uz objektīviem datiem. Svarīgi ir saprast, ka nevaram prasīt augstu intensitāti spēlē, ja šādām situācijām neesam gatavojušies treniņos. Bet nedrīkst pārprast - tas nenozīmē, ka spēles intensitātei jābūt visu laiku. Visu nedēļu veicot spēles intensitāti, pieaug fiziskās pārslodzes un traumu risks. Tāpēc iegūtie dati ļauj saprast, kurus vingrinājumus, kurā noteiktajā nedēļas cikla dienā izmantot - ko varam izmantot četras dienas līdz spēlei, bet ko 48 stundas līdz spēles sākumam. Paldies darba vadītājai, LSPA vadošajai pētniecei, Dr. paed. Annai Zušai, darba konsultantam, mūsu kluba trenerim un kolēģim, Mg. paed. Andrejam Gluščukam, LSPA Maģistrantūras un doktorantūras vadītājai Tatjanai Ņikiforovai, kā arī speciālizācijas vadītājai, docentei, Mg. paed. Sandrai Škutānei un citiem iesaistītajiem. Pateicība arī ģimenei par pacietību un klubam par nodrošinātajiem apstākļiem, iespēju realizēt pētniecisko darbību!Jānis SkābardisKluba fiziskās sagatavotības treneris