FK Metta un Latvijas Universitāte īsteno zinātnisku sadarbības kopprojektu

Miks Vilkaplāters
Ievietots 18.02.18.

FK Metta un Latvijas Universitāte vienojusies par kopīga sadarbības projekta īstenošanu, kura mērķis ir Latvijas futbola un izglītības izaugsme un atbilstība augstākajiem standartiem.

FK Metta un Latvijas Universitāte vienojusies par kopīga sadarbības projekta īstenošanu, kura mērķis ir Latvijas futbola un izglītības izaugsme un atbilstība augstākajiem standartiem.

Kopprojekta virsmērķis ir veicināt Latvijas Universitātes ciešu sadarbību ar FK Metta un tuvoties Eiropas futbola un izglītības standartu vadošajām pozīcijām. Balstoties uz pētījuma datu izpēti un analīzi, izstrādāt vadlīnijas, lai sekmētu Latvijas futbola un izglītības sociāli ekonomisko izaugsmi.

Ar attiecīgā sadarbības projekta saturu un pētījumiem tika iepazīstināts Latvijas Universitātes 76. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kurā plaši apskatīti tika divi temati: “Fizisko īpašību testu analīze un izmantošana treniņu procesā dažāda vecuma sportistiem” – autori Jānis Skābardis, Andrejs Gluščuks, Ilvis Ābeļkalns, kā arī“Futbola klases specifika vispārizglītojošajā vidusskolā” – autors Ilvis Ābeļkalns.

Temata “Fizisko īpašību testu analīze un izmantošana treniņu procesā dažāda vecuma sportistiem” uzdevums ir izpētītsportistu konkurētspēju attiecībā pret fiziskās izpētes rādītājiem, testu rezultātiem. Šāds izpētes ceļš ir ļoti svarīgs, lai iegūtos datus varētu izmantot salīdzināšanai ar pasaules standartiem un realizētu nepieciešamos pasākumus konkrētu fizisko īpašību vai īpatnību attīstībai vai novēršanai dažādās vecuma grupās.

Veicot šādus testus ir iespējams izveidot datu bāzi ar iegūtajiem rezultātiem vairāku gadu garumā, kā arī izveidot spēlētāja profilu ar novērojamu attīstību vairāku gadu garumā. Izmantojot šādus datus, iespējams radīt individuālu pieeju katram spēlētājam tā individuālajai izaugsmei un dažādu īpašību izkopšanai, kas ir efektīvs treniņu plānošanas palīglīdzeklis. Futbolistam tas sekmē pašmotivāciju, kā arī veicina kopējo konkurenci. Latvijā pēc testu rezultātiem futbolisti atbilst starptautiskajiem standartiem, bet kopējā līmeņa ziņā joprojām atpaliekam. Kā viens no problēmrisinājumiem ir futbola klašu sistēmas izveide.

Attēls nr.1. Trīs izmantotie dažāda veida testi maksimālā ātruma, veiklības un izturības rādītāju noteikšanai.

Attēls nr.2. Datu statistiskā analīze. Apskatītie dati ir U-14-U-15 vecuma grupai.

Aplūkotais temats ietvēra arī fizioloģisko parametru pētījumus – pusaudžu un jauniešu organisma atbildes reakcijas, slodzes laikā un pēc tās, tika pētīts un izanalizēts pusaudžu un jauniešu fizisko īpašību stāvoklis un izstrādāts fizisko īpašību attīstīšanas komplekss (ātrums, eksplozīvais spēks, veiklība, specifiskā veiklība, izturība, lokanība), kā arī tika izanalizēta gaitas un skrējiena specifika un iespējamās novirzes, izstrādāti profilaktiskie pasākumi gaitas un skrējiena korekcijai.

Temats “Futbola klases specifika vispārizglītojošajā vidusskolā” apskata no 7.klases līdz vidusskolas vecumam (ieskaitot) īstenoto specializēto programmu vispārizglītojošā skolā (Rīgas Hanzas vidusskolā), kurā notiek jauno elites futbolistu treniņprocesa un mācību procesa atbilstošs nodrošinājums – skola un treniņi ir pakārtoti viens otram. Futbola akadēmiju darba sastāvdaļa ir audzēkņu izglītošana sporta klasēs, jo tas palīdz nodrošināt audzēkņiem nepieciešamo treniņu skaitu, paralēli saglabājot un veicinot izglītības kvalitāti.

Attēls nr.3. Futbola klašu audzēkņu nedēļas grafiks.

Kā redzams dotajā attēlā, audzēkņu grafiks ir sabalansēts, paredzami organizēts un efektīvs. Tas uzlabo personības attīstību un vadību, kas veicina karjeras attīstību un vadību.

Vidusskolas klasēs no rīta ir pakārtots brīvais logs no 10:30 līdz 12:00, kas ir piemērots profesionālajam režīmam, jo vairāki audzēkņi pārstāv FK Metta/Latvijas Universitāte komandu. Šāds režīms veicina produktivitāti un ir pietuvināts sportista režīmam izvēloties duālo karjeru (mācības Latvijas Universitātē un profesionāla futbolista karjera).

Futbola klašu apmācības programmas laikā tiek apgūta nepieciešamā skolas viela, iegūtas specializētās futbola programmas praktiskās un teorētiskās prasmes un veikta personības sagatavošana iespējamās nākotnes profesijas izvēlē.

Vidusskolas programmas saturs papildus ierastajai mācību vielai ietver arī jautājumus par: pedagoģiju, sporta teoriju, sporta pasākumu organizēšanu un vadīšanu, pirmo palīdzību, veselīgu uzturu, publisko runu, uzstāšanos, prezentācijām, tiesāšanu, treniņu metodiku, praksi sporta organizācijās, menedžmentu, futbola treniņu vadīšanu, sporta organizāciju vadīšanu, video analīzi un montāžu, testēšanu, selekciju, sabiedriskajām attiecībām un komunikāciju.

Šīs profesionālās ievirzes programmas ietvaros papildus atestātam par vidējās izglītības ieguvi, audzēkņi, pabeidzot augstskolu, kļūst arī par trenera asistentiem.

Ar šo klašu palīdzību tiek sagatavoti konkurētspējīgi jaunieši, kuriem ir lieliskas izaugsmes iespējas vidusskolas profesionālās ievirzes programmā, kā arī pēc skolas beigšanas Latvijas Universitātē, īstenojot duālo karjeru. Šāds izvēlētais ceļš ir būtisks aspekts sportista karjeras attīstībasnodrošināšanā, ievirzot to tālākizglītībā.

Attēls nr.4. 2001.gadā dzimušo futbolistu sekmes trīsarpus mācību gadu griezumā.

Kā redzams dotajā attēlā, audzēkņi lielākoties saglabā rādītājus virs 7 ballēm, un paralēli augstiem sportiskajiem sasniegumiem, audzēkņi uzrāda arī atzīstamas sekmes. Šajā vecuma grupā mācības 7.klasē (futbola klasē) uzsāka 11 audzēkņi, taču laika gaitā tendence bija augšupejoša un 10.klasē tie jau ir 18 audzēkņi.
Klases vidējā atzīme attiecīgi pēc laika perioda:

Attēls nr.5. Klases vidējā atzīme.

Dotajā attēlā redzama attiecīgās 2001.gadā dzimušo futbolistu klases vidējā atzīme trīsarpus gadu griezumā. Kā redzams, vidējā atzīme stabili saglabājas virs 7 ballēm. Šāds rādītājs ir apmierinošs, un ir virs vidējā rādītāja valstī.

Tas nozīmē, ka futbola klases audzēkņi, neskatoties uz aktīvo režīmu, vairākiem treniņiem nedēļā, spēj saglabāt akadēmiskos rezultātus labā līmenī.

Projekta ietvaros turpmākā darbība tiks vērsta uz esošo FK Metta datu salīdzinājumu ar ārzemju futbola skolām un Latvijas jauniešu futbola klubu iespēju analīzi.

FK Metta uzsver, ka šī ir bijusi pozitīva pieredzes apmaiņa, vērtīgs zinātniskais pamats sistēmas pilveidošanai un uzlabošanai. Kopprojekta un veiksmīgas sadarbības rezultātā ir iespējams veicināt Latvijas futbola un izglītības izaugsmi, pietuvoties Eiropas standartiem, kā arī balstīt metodiskos materiālus, darbības uz pētījumu bāzes.

Pētījuma rezultātā ir pierādījies, ka pozitīvi, ka tāda futbola klase ir, jo audzēkņi var vienlaicīgi mācīties, trenēties atbilstošos treniņa apstākļos, treniņprocess notiek pie izglītības iestādes, ir sakārtots dienas režīms un sportisti principā 18:00 ir beiguši savu dienas ritmu, un var doties mājup, pavadīt brīvo laiku. Pozitīvs aspekts ir arī socializēšanās, jo sākotnēji futbola klases tika veidotas kā atsevišķas klases, taču tam nebija vēlamais efekts - daudz labāk, ja sportisti ir integrēti kopējā klasē, bet klases režīms ir pakārtots futbolam. Ja futbolisti ir atsevišķā klasē, tas ir psiholoģisks spiediens - kopā laukumā, kopā skolā, kopā brīvbrīžos, un tā jau ir izolēšanās. Šobrīd ir atrasts balanss, futbolistiem ir iespējams redzēt citu skolnieku režīmu, iepazīt viņu intereses un socializēties. Arī atzīmju rādītāji futbola klasēs vidēji ir virs 7 ballēm, un, ja šos rādītājus salīdzina ar nejauši izvēlētu citu klasi, tad audzēknis iekļaujas šajos rādītājos - cits ir septītais, cits otrais, cits nedaudz zemāk. Vidēji futbolistam vidējais vērtējums ir virs vidējā, un tas ir pozitīvs rādītājs skatoties nākotnes kontekstā, ņemot vērā šo audzēkņu duālās karjeras izvēli un iespējamo turpmāko ieguldījumu nākotnē. Jāatzīmē, ka pozitīva iezīme šajā gadījumā ir kopīga sistēma, vienots modelis un bāze, jo citos gadījumos ir individuāli savākti dažādi futbolisti no dažādiem klubiem, kas traucē pielāgot treniņprocesu, jo tomēr vienota plānošana, organizēšana un motivēšana ir ļoti būtiska.Ilvis ĀbeļkalnsLU struktūrvienības projekta vadītājs