FS Metta U-10 komandai 5.vieta LFF kausa izcīņā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 22.08.18.

Augusta vid? LFF Kausa izc??as turn?ru aizvad?jusi FS Metta U-10 komanda.

Ned??as nogal?, no 17. l?dz 19. augustam, Gulben? norisin?j?s LFF kausa izc??a futbol? 8:8. Par trofeju sacent?s 12 Latvijas lab?k?s U-10 vecuma grupas komandas, tostarp FS Metta.

FS Metta komanda grupu turn?ru ies?ka ar trim minim?liem zaud?jumiem Dinamo R?ga, BFC Daugavpils un FK Tukums 2000/TSS ar attiec?gi 2:3, 1:2 un 2:3.

Turpin?jum? grupu turn?r? sekoja divas uzvaras pret Vidzemes FC/Valmiera un FA Ventspils ar 5:3 un 3:0.

Mettiešiem pietr?ka 2 punkti, lai turpin?tu c??u par 1.-4.vietu, tom?r n?c?s aizvad?t otro posmu par 5.-8.vietu.

Uz turn?ra otro posmu za?i-baltie l?dzi ??ma uzvaru ar 3:0 pret FA Ventspils, savuk?rt turpin?jum? ar 3:2 tika p?rsp?ts JFA Jelgava un 1:0 Real Pro.

T? rezult?t? LFF kausa izc??? Vladimira C?ma?a vad?t? FS Metta komanda izc?n?ja 5.vietu!

Vair?k par turn?ru las?t ŠEIT