Futbola skola / Sporta skola

Sporta skola „METTA” ir nodibinājuma „Nodibinājums sporta skola METTA” izglītības iestāde, kurā savukārt viens no dibinātājiem ir Biedrība „Futbola skola „METTA”, ar ko sporta skolai ir ļoti laba sadarbība.

Izglītības iestāde Sporta skola „METTA” dibināta 2012.gada 8.februārī. 2023./2024. m.g. 12. janvārī ir 889 izglītojamie.

Sporta skolas direktors kopš 2021. gada 1. aprīļa ir Miks Vilkaplāters.

Sporta skola METTA katru gadu izvērtē savu darbību, ar kuru var iepazīties pašnovērtējuma ziņojumā.

Pašnovērtējuma ziņojums 2023. gada 31. oktobris ŠEIT

Iekšējās kārtības un drošības noteikumi (papildināti 2023. gadā) ŠEIT

Iesniegums par audzēkņu uzņemšanu ŠEIT

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi ŠEIT

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas ŠEIT

Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība ŠEIT

Darbinieku ētikas kodekss ŠEIT

Skolas attīstības stratēģija 2021. – 2024. gadam ŠEIT

Skolas audzināšanas darba prioritātes 2021. – 2024. gadam ŠEIT