LFF DK 16. Decembra sēdes lēmums

Ievietots 16.12.19.

Futbola skolas Metta komentārs par LFF DK 16. decembra lēmumiem.

Futbola skolas Metta komentārs par LFF DK 16. decembra lēmumiem.

LFF DK šobrīd neievēro vispārējos normatīvajos aktos un arī LFF iekšējos normatīvajos aktos noteikto procesuālo kārtību. Esam vērsušies par vienu no LFF lēmumiem Latvijas Sporta federāciju padomē (LSFP), kā uzraugošajā iestādē, kura saskaņā ar Sporta likumu uzrauga un kontrolē atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā un izskata federāciju pieņemtos lēmumus un to atbilstību normatīvajiem aktiem un federāciju statūtiem un regulējumiem. Vērsāmies LSFP, jo izpildījām visus noteiktos kritērijus, kuri bija noteikti lēmumā, lai pārsūdzētu Spēlētāju statusu un pārejas komisijas lēmumu, bet LFF pati neievēroja lēmumā noteikto kārtību un atteicās pieņemt pārsūdzību.
Ņemot vērā, ka FS “Metta” tiesības pārsūdzēt Lēmuma no LFF puses tika ierobežotas un tika radīti arī attiecīgi zaudējumi, kā arī ir iestājušās Lēmuma negatīvās sekas, tad FS “Metta”, izmantojot savas tiesības, lūdza Latvijas sportu federāciju padomi, kā augstāk stāvošu un federāciju kontrolējošo iestādi, izvērtēt LFF darbību un pieņemto lēmumu tiesiskumu un atbilstību normatīvajiem aktiem.
Ņemot vērā, ka LSFP kā augstāka instance joprojām nav izvērtējusi šo gadījumu un sniegusi attiecīgu lēmumu, tad LFF nav tiesīga pieņemt jaunu lēmumu attiecībā par šo lietu, nesagaidot LSFP atbildi.
Pamatā tas ir ar disciplinārlietu komisiju nesaistīts process un uzskatām to par nepamatotu un prettiesisku iejaukšanos.
Mēs atkārtoti esam vērsušies LSFP ar vēstuli par lietas virzību un nevaram atbildēt par tās darbību. Mēs esam izmantojuši savas tiesības pārsūdzēt lēmumu augstākstāvošā iestādē, jo LFF, neievērojot paši savā lēmumā noteikto kārtību, ierobežo kluba tiesības, bet DK darbības šobrīd izskatās pēc neizskaidrojamas atriebības un pašdarbības, pieņemot prettiesiskus lēmumus.
Turklāt DK regulāri un sistemātiski nepamato savus pieņemtos lēmumus un neiepazīstina ar lietas apstākļiem, kā arī neatbild uz biedru iesniegumiem.