Daudz laimes dzimšanas dienā, METTA!

Ievietots 02.05.20.

2. maijā savu 14. gada dienu svin Futbola skola Metta.

Tieši pirms 14 gadiem, aizsākot vienu no lielākajām futbola kustībām, 2006. gada 2. maijā tika dibināta Futbola skola Metta.

METTA jau kopš pirmās dienas godā svarīgākās pamatvērtības, un gadu garumā klubs kopīgiem spēkiem ir izaudzis par lielāko futbola akadēmiju Latvijā.

Vienoti cilvēki un stipras ģimenes veido spēcīgu klubu, bet spēcīgs klubs veido labāku mūsu Latviju!

Paldies ikvienam, kas pielicis roku šī kluba attīstībā, šie ir mūsu kopīgie svētki!

Novēlam ikvienam zaļi-baltajam godāt augstākās vērtības un atcerēties, ka kopā viss ir iespējams!

Man ir liels prieks par Mettas cilvēkiem, sagaidot šo jubileju. Mēs kopā turpinām mūsu ceļu un ar lielu azartu uzņemamies arī jaunas apņemšanās. Skaitlis 14 apliecina ne tikai saldo tīņu laiku, bet arī kluba identitātes nostiprināšanos Latvijas sabiedrībā. Paldies visiem par Mettas audzināšanu un tradīciju turpināšanu. Mēs esam METTA!Andris RihertsFS Metta līdzdibinātājs Katra FS Metta gadskārta ir patīkams atgādinājums un liek aizdomāties par notikušo, esošo un visu to, ko mēs visi kopā vēl radīsim. Ar katru gadu sajūtas par šīs futbola organizācijas nozīmi un lomu kļūst stabilākas, nopietnākas un atbildīgākas. Tajā pašā laikā tā prasa aizvien mazāk skaidrojumu, jo, pateicoties visu mūsu saliedētam kopdarbam, runā pati par sevi. FS Metta virziens ir bijis un turpina būt skaidri redzams un izprotams. Tas ir pateicoties tam, ka esam vienoti, uzticīgi un savstarpēji atbalstoši. Mēs kopā dalāmies priekos un esam pacietīgi izprotoši arī pēc pieļautajām kļūdām. Kluba vidē esošais cilvēciskums un savstarpējais atbalsts būs izšķirošs arī turpmāk. Mums katram ir savs uzdevums un loma organizācijas pastāvēšanā un vislielākā vērtība ir tas, ka lielākā daļa no mums to veic ar lielu misijas apziņu un domām par pēctecību. Tieši šobrīd mēs visvairāk varam redzēt un novērtēt, cik no mums visiem ir bijuši patiesi un turpina domāt un rīkoties tālredzīgi, veicinot kluba pastāvēšanu gan visus šos gadus, gan arī nes atbildību par turpmāko. Vēlamies pateikties katram personīgi par nesavtīgi atbildīgu atbalstu un arī tas nebūs pietiekoši, lai apliecinātu to lielo cieņu attiecībā uz visu mūsu kopdarbu. Paldies katram esošajam un bijušajam mazajam un lielajam futbolistam, trenerim, atbalstītājam, ģimenēm, darbiniekam, ziedotājam, padomdevējam, pretiniekam, kritiķim, aizstāvim un idejiskajiem līdzautoriem par patiesumu, godīgumu, atbalstu un individuālo pienesumu šo 14 gadu laikā! Tikai pateicoties mums visiem arī turpmāk būs redzams, cik enerģiski klubs spēs turpināt iesākto un mēs katrs ar savu mīlestību turpināsim būt tie, kuri sadzird, izprot, iedrošina, atbalsta, veido tradīcijas, iet vienā virzienā - būt savējie. Lai dzīvo Metta! Metta ir spēks! Daudz laimes, Metta!Ģirts MihelsonsFS Metta līdzdibinātājs