Latvijas Universitātē no jaunā mācību gada tiks uzsākta studiju programma "Sporta treneris"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 16.06.19.

Latvijas Universitāte no septembra uzsāks jaunu mācību programmu “Sporta treneris”.

Kopš 2019./2020. mācību gada ievada Latvijas Universitātē studentiem būs iespēja uzsākt studijas vairākās sporta ievirzes programmās – pirmā līmeņa programmā “Sporta treneris“, bakalaura studiju programmā “Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība“, kā arī maģistra studiju programmā “Sporta zinātne“.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Sporta treneris” izstrādē piedalījusies arī Futbola skola “METTA”, izvirzot vadlīnijas tieši futbola speciālistu sagatavošanā un mācību programmas saturā.

FS Metta un Latvijas Universitāte veiksmīgā sadarbība ilgst jau vairāk nekā 10 gadus, un sadarbības laikā vienmēr esam aktualizējuši duālās karjeras īstenošanas ceļu, kas ļauj profesionālajiem sportistiem apvienot sportu ar augstāko izglītību, un šī programma ir spēcīgs pamats izglītotu profesionāļu sagatavošanā.

Programma ļauj Elites sportistiem turpināt izglītības gaitas sev interesējošā augstākās izglītības programmā, un tā ir vienīgā programma Latvijā, kas ir specializēta tieši futbola un basketbola treneru apmācībā.

  • Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri) pilna laika klātienes studijās; 2,3 gadi (5 semestri) nepilna laika neklātienē.
  • Studiju programmas mērķis: nodrošināt nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetences sporta trenera darbā nacionālā un starptautiskā mērogā.
  • Programmas saturs: sporta pedagoģija, psiholoģija, bioķīmijas pamati, fizioloģija, biomehānika, metodika, vispārējā sagatavotība, uzturs, sporta tiesības, sporta pārvaldība un organizēšana, u.c.

Vairāk par studiju programmu lasi LU mājaslapā ŠEIT

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Eiropas sporta attīstības tendencēm, kur galvenais stratēģijas akcents tiek vērsts uz sporta izglītību skolās, plašāk – uz visu sabiedrību.

Elektroniskā pieteikšanās studijām norisināsies no 25. jūnija līdz 9. jūlijam, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv (spiest ŠEIT)

Elektronisko pieteikumu apstiprināšana vai iesniegšana klātienē notiks laikā no 2. līdz 9. jūlijam gan LU, gan citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.

Klubs izsaka pateicību Ģirtam Mihelsonam, Jānim Skābardim un Andrejam Gluščukam par darbu un sniegtajām zināšanām šīs programmas izstrādē.

Priecājamies par sporta izglītības attīstību un esam gandarīti par šadu izglītības programmu izveidi Latvijas vadošajā augstākās izglītības iestādē – Latvijas Universitātē!