Futbola skola / 12

Šajā treniņgrupā trenējas bērni, kuri jau ir iekrājuši pieredzi futbolā un kuri jau vairākus gadus piedalās dažādās sacensībās futbolā 6:6.

Jaunie futbolisti jau ne tikai iepazīst futbola spēli, bet arī pieprot spēles principus, kurus ikdienā pieslīpē treniņos.

Treniņgrupas atbildīgie treneri ir Raivis Andžāns un Mārtiņš Klincārs.

Šajā vecuma grupā ir arī R12/13 treniņgrupa, kuru vada Jānis Daugulis.