Uz LFF Futbola akadēmijas talantu skati uzaicināti 8 FS Metta futbolisti

Miks Vilkaplāters
Ievietots 07.09.18.

Septembra vid? norisin?sies LFF Futbola akad?mijas “Talantu skate”.

Laika posm? no 13. l?dz 16.septembrim M?c?bu treni?u centr? “Staicele” norisin?sies LFF (Latvijas Futbola feder?cijas) “Talantu skate”.

Talantu skat? vienkopus tiksies valsts talant?g?kie U-14 vecuma grupas (2004. gad? dzimušie) futbolisti, k? ar? U-13 un U-14 grupas lab?kie v?rtsargi.

Uz LFF Futbola akad?mijas Talantu skati uzaicin?ti ar? 8 FS Metta futbolisti: v?rtsargi Art?rs O?esovs un Maikls R?manis, k? ar? laukuma sp?l?t?ji – Bruno Melnis, Em?ls Aizpurietis, Marts Egl?tis, ?ikita Paš?evs, Gustavs Zari?š un Dario Šits.

Nov?lam jaunajiem futbolistiem veiksm?gu posmu Staicel?!