FK Metta/Latvijas Universitāte komanda aizvadījusi spēles Rīgā un Viļņā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 03.02.19.

Gatavojoties jaunajai sezonai, divas sp?les aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

FK Žalgiris
3 - 1
FK Metta/Latvijas Universitāte

Sestdien, 2.febru?r?, divas p?rbaudes sp?les aizvad?jusi m?su Meistarkomanda. Vi??? mettieši sp?koj?s ar titul?to Lietuvas klubu FK Žalgiris, bet Elektrum Olimpiskaj? centr? za?i-baltie uz??ma igau?u klubu Paide Linnameeskond.

R?g? sp?li nedaudz akt?v?k ies?ka viesi, tom?r ap 15. min?ti sp?le izl?dzin?j?s komandas apmain?j?s ar sitieniem no soda laukuma robež?m. Tom?r vad?b? izvirz?j?s Paide, 27. min?t? realiz?jot pendeli – 0:1. Pirmaj? puslaik? laba iesp?ja pan?kt izl?dzin?jumu bija Krollim, ta?u vi?š no labas poz?cijas sita p?ri.

Otraj? puslaik? komandas veica vair?kas izmai?as sast?vos, un 54. min?t? pret? v?rtiem non?ca Ulmis, tom?r sitienu no aptuveni 20 metriem v?rtsargs tv?ra. Mirkli v?l?k Paide pan?ca 2:0, kad no gaisa bumbu v?rtos raid?ja pretinieku uzbruc?js, bet sp?les izska?? no soda laukuma iekšienes igau?u klubs uzst?d?ja sp?les gala rezult?tu 3:0.


Tikm?r Vi??? jau no sp?les s?kuma laukum? bija redzama l?dz?ga c??a, ab?m komand?m cenšoties veidot pozicion?lus uzbrukumus. Neliels p?rsvars izveidoto momentu zi?? bija m?jiniekiem, tom?r ?paši b?stamas epizodes pretinieki nesav?rpa. Tom?r FK Žalgiris pirmo puslaiku nosl?dza vad?b? – mettieši sekm?gi sasp?l?j?s, non?ca l?dz pretinieku soda laukumam, kur bumba tika p?rtverta, ?tri nog?d?ta uzbrukum? un p?c piesp?les gar v?rtiem 37. min?t? prec?zs bija Tomislav Kiš.

Sp?les otro puslaiku Meistarkomanda ies?ka akt?vi un mekl?ja iesp?jas rezult?ta izl?dzin?jumam. 61. min?t? to ar? izdev?s izdar?t – Kristaps Liepa atbru?oja pretsp?l?t?ju un p?rliecinoši p?rsp?ja v?rtsargu – 1:1! Aizraujošs futbols turpin?j?s – vien? no epizod?m viesi pat divas reizes nor?bin?ja v?rtu stabu.. Kas neizdev?s r?dziniekiem, izdev?s FK Žalgiris, sp?les izska?? g?stot divus v?rtus un izc?not uzvaru ar 3:1.

FK Žalgiris – FK Metta/Latvijas Universit?te

3:1 (1:0)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, Em?ls Birka, Krists Kristers Gulbis, Kirils Ševe?ovs, Kabelo Seriba, Kristaps Liepa, Rihards Ozoli?š, Rendijs Šibass, Ren?rs Varslav?ns, Tamirlan Dzhamalutdinov, ?ikita Kova?onoks

Uz mai?u:

Normunds Uldri?is, D?vis Sandis Strods, I?ja Korotkovs, J?kabs Lag?ns, P?rbaud?mais sp?l?t?js

V?rtus guva: 

Kristaps Liepa


FK Metta/Latvijas Universit?te – Paide Linnameeskond

0:3 (0:1)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

Helmuts Saul?tis, Gabriels Kirkils, Lukman Zakari, Daniels Fedorovi?s, Roberts ?ipsts, Oskars Vientiess, Benson Fazili, Mat?ss Z??ele, Raimonds Krollis, Aleksejs Krjukovi?s, P?rbaud?mais sp?l?t?js

Uz mai?u:

Alvis Sorokins, Ren?rs Guliaks, Ri?ards Ulmis, Robins Ušackis, Aleksandrs Kartišovs, Filips Elsts, Edgars Kronis, Jurijs Matvejevs

 

N?kam? sp?le:

Tallina, Igaunija

Sv?tdiena, 10.febru?ris, plkst. 14:00

FC Nomme Kalju – FK Metta/Latvijas Universit?te