"Tiger Cup" turnīru aizvadījušas vairākas FS Metta komandas

Miks Vilkaplāters
Ievietots 14.01.19.

Futbola skolas Metta jaun?ko grupu futbolisti guva pieredzi “Tiger Cup” turn?r?.

Aizvad?t?s ned??as nogal? Olimpiskaj? Skonto hall? notikušaj? Tiger Cup piedal?j?s U-7, U-8, U-9, U-10, U-11 un U-12 vecuma grupas komandas.

U-7:

FS Metta komanda ar 4:0 p?rsp?ja J?rmala SS, ar 5:0 un 3:0 attiec?gi FC Academ-1 un FC Academ-2, bet ar 0:1 atz?ts M?rupe SC p?r?kums.

U-8:

FS Metta komanda izc?n?ja ?etras uzvaras: ar 4:2 p?rsp?ta Ogre, ar 2:0 SK Bab?te, bet ar 8:0 un 4:3 izc?n?tas uzvaras pret FK Auda/Baldone un M?rupe SC.

FS Metta/2011 futbolisti c?n?j?s main?g?m sekm?m: uzvara 1:0 pret SK Bab?te, neizš?irts 3:3 pret FS Metta/?ekava un divi zaud?jumi pret BFC Salaspils 1:7, M?rupe SC 1:3.

FS Metta/?ekava puiši izc?n?ja divas uzvaras: 5:1 un 3:1 pret M?rupe SC un FK Auda/Baldone, c?n?j?s neizš?irti pret FS Metta/2011, bet piek?p?s 1:3 ar BFC Salaspils.

U-9:

Divas uzvaras izc?n?ja FS Metta komanda, ar 4:1 p?rsp?jot gan FS ?daži, gan FK Tukums 2000/TSS, izsp?l?ja neizš?irtu 3:3 pret Academ FC, bet piedz?voja zaud?jumu 2:3 pret SK Super Nova. Rodrigo Laimi?š ?etr?s sp?l?s izc?l?s ar 11 v?rtu guvumiem.

Tikm?r FS Metta/?ekava komanda izsp?l?ja divus neizš?irtus: SS J?rmala (2:2) un Academ FC-2 (1:1), uzvar?ja M?rupe SC 2:1, k? ar? piek?p?s Academ FC-1 komandai ar 0:3.

U-10:

FS Metta U-10 komanda turn?ru aizvad?ja bez zaud?jumiem – 4:0 pret AFA Olaine, 2:1 pret SK Bab?te un R?gas FS, k? ar? izsp?l?ja neizš?irtu 1:1 pret Ogri.

Tikm?r FS Metta/2009 futbolisti divreiz c?n?j?s neizš?irti – 2:2 un 0:0 pret LBF Daugava un R?gas FS, ar 6:0 p?rsp?ja FS ?daži, k? ar? piek?p?s 0:2 SK Bab?te.

FS Metta/?ekava izc?n?ja uzvaru ar 8:0 pret FK Liep?ja, bet piedz?voja 3 zaud?jumus – 0:2 SK Super Nova/Sigulda, 2:3 SK Kengaroos, 1:7 R?gas FS.

U-11:

Tr?s uzvaras izc?n?ja FS Metta komanda, ar 3:1 p?rsp?jot FS ?daži, ar 2:0 J?rmala SS-2 un FM Svyturys 4:3 (p?csp?les soda sitienos), bet piedz?voja zaud?jumu 0:1 pret FK Iecava.

Tikm?r FS Metta/2008 komanda 4 sp?l?s divas reizes c?n?j?s neizš?irti (0:0) pret JFC Dobele un FM Klaipeda, k? ar? piek?p?s FM Svyturys un FS ?daži.

U-12:

FS Metta izc?n?jusi 4 uzvaras – 1:0 pret Academ FC, 3:0 pret FM Klaip?da, k? ar? 8:0 pret J?rmala SS un 5:0 pret FS Metta/2007.

Tikm?r FS Metta/2007 komanda vien?go zaud?jumu izc?n?ja tikai pret za?i-baltajiem, p?r?jos 3 due?us uzvarot ar 5:1 pret Academ-2, 2:1 pret FK Fariona un 2:0 pret BFC Salaspils.

Apsveicam puišus ar sezonas s?kumu un nov?lam veiksm?g?ku turpin?jumu!