FS Metta U-12 futbolisti izcīna sudrabu LFF Kausa izcīņā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 09.09.18.

Septembra s?kum? LFF Kausa izc??u futbol? aizvad?jušas lab?k?s U-12 vecuma grupas komandas.

No 7. l?dz 9. septembrim Ventspils Olimpisk? centra stadion? norisin?j?s LFF kausa izc??a futbol? 8:8, kur? sacent?s 12 Latvijas vadoš?s U-12 vecuma grupas komandas.

FS Metta komanda grupu turn?ru ies?ka ar p?rliecinošu pan?kumu pret Balvu Sporta skolu ar 5:1, kam sekoja ar? uzvaras pret R?zeknes FA un Real Pro ar attiec?gi 5:0 un 1:0.

Grupu turn?ra nosl?dzošaj?s c???s mettieši papildin?ja punktu bag?žu ar v?l ?etriem – rakstura c??? uzvara ar 3:2 pret FK Liep?ja/LFS un bezv?rtu neizš?irts pret  JFA Jelgava – 0:0! Tas kopv?rt?jum? deva 1. vietu sav? apakšgrup?, ?aujot turpin?t turn?ru c??? par 1.-4. vietu un godalg?m.

Uz turn?ra otro posmu za?i-baltie l?dzi ??ma uzvaru ar 3:2 pret FK Liep?ja/LFS, savuk?rt turpin?jum? sekoja neizš?irts 1:1 pret BFC Daugavpils. Izš?irošaj? sp?l? par pirmo vietu FS Metta futbolisti p?ris min?tes pirms beig?m izlaida uzvaru un pret FK Tukums 2000/TSS c?n?j?s neizš?irti 1:1. Triumfam turn?r? bija nepieciešama uzvara.

T? rezult?t? LFF kausa izc??? Rom?na Kva?ova vad?t? FS Metta komanda izc?n?ja 2.vietu un sudraba meda?as!

Turn?ra simboliskaj? izlas? par lab?ko turn?ra futbolistu atz?ts mettietis Ren? Baumanis!