Simboli

Vārds

Daudznozīmīgs vārds, kurš simbolizē pieķeršanos, labu gribu, labsirdību, draudzīgas attiecības, vienprātību, saticību. Metta ir spēcīga griba vēlēt citiem labklājību un laimi. Metta simbolizē mīlestību, kura ikdienas praksē izaug neizmērojama un stāv pāri visām sociālajām, reliģiskajām, rasiskajām, politiskajām un ekonomiskajām grupām. Tā ir patiesi universāla, pašaizliedzīga un visaptveroša mīlestība pār apkārtējiem un darbu, kas tiek veikts ikdienā. Metta ir kā atslēga uz panākumiem un sapņu piepildīšanu.

Lejupielādē:

Logo

Logo ir apaļš, jo aplis simbolizē mūžību un saticību. Logo ietver dibināšanas gadu, pilno nosaukumu un M burtu, kurā var salasīt METTA. Logo krāsas ir zaļš un balts, kuras pasvītro gan vārdu Metta, gan vērtības, uz kurām balstās Futbola skola Metta.

Lejupielādē: .PDF .PNG .SVG

Zaļš

Zaļā krāsa ir mūžīgās dzīvības simbols, tā ir bezgalīga un pilna enerģijas gluži kā mēs visi. Tā ietver sevī dziļu ticību saviem spēkiem un nebeidzamu uzcītību sasniegt savus sapņus. Tā simbolizē attīstību un izaugsmi, spēku un drosmi. Tā, kā nesatricināma klints ir gājusi cauri gadsimtiem, kā uzvaras un dzīvības krāsa. Zaļā krāsa iedveš drosmi un mērķtiecību. Tās enerģija vieno un uzmundrina dažādus cilvēkus, katru ar savu raksturu un īpašībām. Zem zaļās krāsas tie visi kļūst par spēcīgu un vienotu komandu.

HEX: #06820b RGB: 6 130 11 CMYK: 87% 24% 100% 12%

Balts

Nebeidzamās gaismas un ticības krāsa. Kā spēcīgs gaismas un dvēseliskuma stars, tas izlauž ceļu pat cauri biezākajai tumsai. Baltajai krāsai nav ceļa, kuru tā nevarētu iziet. Tā lauzīsies cauri tumšākajiem un baisākajiem mežiem, tā apgaismos un iepriecinās skumjus prātus, tā atdos cerību, pat tad, kad tā būs jau zudusi. Nav šķēršļu, kas neļautu baltajai krāsai sasniegt savus mērķus. Tā nostiprina cilvēku draudzību. Baltā krāsa vieno, izveidojot komandu ,”viens par visiem, visi par vienu’’. Tā neļauj padoties, pat tad, ja šķiet, ka viss ir zaudēts. Kā uzmundrinošs dzīvības eliksīrs, tā dod spēkus cīņai un uzvarai. Baltā krāsa apzīmē dvēseles tīrību, labestību un sirsnību.

HEX: #ffffff RGB: 255 255 255 CMYK: 0% 0% 0% 0%

Foto ar identitātes izmantojumu