FS Metta

Vīzija

  • Būt par Latvijas vadošo futbola klubu ar augsti vērtētu futbola apmācības programmu un elites līmeņa futbola akadēmiju.
  • Futbola klubs, kuru atzīst Eiropā, pateicoties spējai sagatavot Latvijā dzimušus vai augušus pasaules klases futbola spēlētājus un izglītotus profesionāļus futbolam, sabiedrībai, Latvijai un pasaulei.
  • Skola, kurā var kļūt par izglītotu profesionāli gan futbola laukumā, gan ārpus tā.
  • Piesaistīt arvien vairāk bērnus, jauniešus, studentus un pieaugušos un dot iespēju nodarboties ar futbolu visiem, kuri to vēlas, mudinot tos kļūt par fiziski aktīviem, veseliem, domājošiem, patstāvīgiem un ar mērķtiecību apveltītiem cilvēkiem, kuri spēlē, atbalsta, veido un veicina ar to nodarboties arī citus.

Izglītība

Ilgi sirdī lojojam domu un kopīgi uzsākām aktīvu darbu pie sistēmas izveides, kurā izglītība un futbols ir neatņemama sastāvdaļa bērnu un jauniešu dzīvē. Vēlamies panākt, lai FS Metta un futbols sasaista un vieno bērnus, vecākus, izglītības iestādes, interešu pulciņus, reliģiju un citus sporta veidus vienotā saimē, kas sekmē vispusīgāku bērnu un jauniešu attīstību un kurā viens otram spēj sniegt palīdzīgu roku.

Lai kļūtu par labu futbolistu, audzēknim ir jābūt labi aprūpētam no visām pusēm un viņam jāsajūt atbalsts un pretimnākšana no tās sabiedrības daļas, kurā viņš pavada lielāko savas dzīves laiku. Lai nodrošinātu šāda veida stabilitāti un apkārtējo ieinteresētību uz bērnu attīstību, jākopj attiecības starp tiem, kuriem uzticēta bērnu pilnveidošana un audzināšana. Tāpēc Futbola skola Metta iepazīstina sevi un veic pieredzes apmaiņu pirmsskolas izglītības iestādēs, sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās un augstskolās.

Darbības virzieni

Strādājot ikdienā ar bērniem, viesojoties skolās, bērnudārzos un vērojot sabiedrību un visas pasaules futbola tendences, Futbola skola Metta ir secinājusi, ka futbols ir vairāk, kā vienkārša spēle. Futbols ir dzīvesveids un tā ir tā nodarbe, kas spēj mainīt cilvēkus, dod cerību enerģiju, prieku, veselību, neatlaidību un ticību ceļā uz panākumiem.

Futbola skola „Metta” saskata futbolā to spēku un enerģiju, kas spēj saliedēt un veicināt cilvēkos sajūsmu un mīlestību uz apkārtējo sabiedrību. FS Metta kopā ar futbolu aug, pilnveidojas un sniedz bērniem un jauniešiem iedvesmu, ar kuru iespējams tiekties uz izcilību, sasniedzot visus savus izvirzītos mērķus un sapņus.

Mēs esam blakus tiem, kuri veido Latvijas un futbola nākotni.

FS Metta sākums

Futbola skolas METTA aizsākumi meklējami jau kopš 2000. gada, kad tika strādāts ar pirmajām futbola grupām Ķekavā un Rīgā. Gadiem ritot, tika uzkrāta pieredze un izveidojās nesaraujama uzticība un viedokļu sakritība starp skolas dibinātājiem Ģirtu Mihelsonu un Andri Rihertu.

Izaugot par vienu no lielākajām futbola kustībām, 2006. gada 2. maijā tika dibināta „Futbola skola „Metta””, jo vārds METTA simbolizē tās vērtības, uz kurām skola balsta savu darbu.

FS Metta vēlme bija un būs panākt kvalitatīvāka darba norisi, kurā ir redzamas katra audzēkņa izaugsmes iespējas un personība. Viens no vissvarīgākajiem mūsu visu atbalsta punktiem ir ģimene un mūsu uzdevums ir veidot šo ģimeniskumu katrā dzīves situācijā, lai mūsu audzēkņi kļūst par šāda dzīves stila turpinātājiem.

Jau no pirmajām savas pastāvēšanas dienām mēs gribam panākt, lai futbols ir daudz spilgtāks un atvērtāks attiecībā uz sabiedrību. Futbolam pirmajam ir jāveic solis pretī bērniem un viņu vecākiem, jo tad šis solis pārvērtīsies par iedrošinājumu arī pārējiem. Veidojot uzticības pilnas attiecības jau no pašiem pirmssākumiem, mēs spēsim panākt, lai bērnos aug mīlestība par ģimeni, sabiedrību, futbolu un viņš attīstītos pēc iespējas vispusīgāk. Mūsu pienākums ir rūpēties, lai futbolista audzināšana iet kopsolī ar personības attīstību, jo mūsu sabiedrībai vajadzīgi godīgi, spējīgi un izturīgi cilvēki, bet futbols ir tas, kas nodrošina šo īpašību izkopšanu.Ģirts MihelsonsFS Metta līdzdibinātājs

Finanšu pārskata dokumenti pieejami ŠEIT un ŠEIT