Personības izaugsme

Futbols ir spēle un arī īsts dzīves trenažieris. Futbola skola Metta dzima, lai viedotu un izveidotu vidi futbolam un izglītībai. Futbola kluba paspārnē aug personības, kas ar futbola un futbola kluba palīdzību iegūst unikālu pievienoto vērtību, kļustot par izglītotiem profesionāļiem futbolam, sabiedrībai, Latvijai un Pasaulei.

Uzsākot pirmos futbolista soļus futbola klubā, mēs katrs iepazīstam futbolu kā spēli, bet vēlāk saredzam plašas izaugsmes iespējas saistītas ar futbolu arī ārpus futbola laukuma. Lai paplašinātu futbolistu redzes loku un veicinātu daudzveidīgu kompetenču attīstīšanos sadarbībā ar Rīgas Hanzas vidusskolu tika izveidota mūsdienīga vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma – Futbola teorija un prakse.

Screen Shot 2016-12-30 at 17.42.05
Screen Shot 2016-12-30 at 17.42.57

Programmas teorētisko priekšmetu apguvē, saistot ar praktiskām nodarbībām, ir iespējams veicināt kluba audzēkņu interesi par savas profesijas veidošanu nākotnē, tās vietu un lomu Latvijas futbola attīstībā.

Šādi tiek akcentēta audzēkņu praktiskā darbošanās, sadzīvē sastopamo situāciju izpratne, analīze un likumsakarību saskatīšana, piemēram, pēcspēles preses konferenču tapšanā, spēles video apskatu veidošanā, futbola spēļu organizēšanā, futbolistu ēdienkartes sastādīšanā, efektīvu lēmumu pieņemšanā u.c.

Programma veicina personības attīstību, sekmē skolas absolventu nodarbinātību un konkurētspēju izglītības un darba tirgū.

Teorētisko zināšanu apguve ir saistīta ar praktiskām iemaņām un pieredzes iegūšanu, sadarbojoties ar Futbola skolu „Metta” un Latvijas Futbola federāciju – prakse futbola klubos un sadarbība ar dažādām profesionālām asociācijām.

'Šādi jaunievedumi stimulē tālākizglītības motivāciju un sniedz priekšstatu par izaugsmes iespējām saistībā ar pedagoga, organizatora, menedžera profesiju futbolā. Vēlamies stiprināt duālās karjeras nozīmi sporta vidē. Mūsdienās ļoti būtiski ir nodrošināt skolēniem iespējas turpināt izglītību atbilstoši savām spējām un interesēm un motivēt jauniešus mūžizglītībai. Esam droši, ka pēc trīs gadu mācībām programmas absolventi ne tikai iekļausies sekmīgi Latvijas futbola un sporta sistēmā, bet arī turpinās augsta līmeņa studijas savā aicinājuma profesijā.'Ģirts Mihelsons FS Metta līdzdibinātājs

Viens no FS Metta mērķiem ir veicināt izglītotu profesionāļu veidošanos, kuri izprot futbola pedagoģijas, psiholoģijas, organizatoriskos un vadības principus.

Izejot cauri futbola kluba sistēmai un noslēdzot profesionāla spēlētāja gaitas, tiek gūts izšķirošs rūdījums tālākajam dzīves posmam. Programma paredz to, ka ar attiecīgo prasmju palīdzību futbolisti savu iegūto pieredzi spēs veiksmīgi nodot sabiedrībai, nākamajai paaudzei un stiprinās Latvijas futbola attīstību, kā savas izvelētās darbības sfēras profesionāļi.

Futbola, izglītības un augstākā līmeņa profesionalitātes stiprināšanas nolūkos Hanzas vidusskolas teritorijā, blakus futbola laukumam, tiks izbūvēts “Elites jaunatnes futbola un izglītības centrs”. Jaunā ēka tiks izmantota gan kā mācību un plaša prakses ieguves vieta, gan kā skatītāju tribīnes, kurās sēdvietu skaits pārsniegs 1000.

Pabeidzot vidusskolu un minēto programmu iegūst:

 • Diplomu par vispārējās vidējās izglītības apguvi;
 • Sporta skolas absolventa diplomu;
 • Futbola tiesneša sertifikātu;
 • Futbola trenera C-LFF licenci;
 • Labākajiem apmaksātas studijas Latvijas Universitātē;
 • Prakses iespējas FS Metta, LFF, LFV, BK LU, Sportland, sporta pasākumos;
 • Pretendēt uz algotu darba vietu FS Metta kluba sistēmā.

Programmas saturs:

Pedagoģija, sporta teorija, sporta pasākumu organizēšana un vadīšana, pirmā palīdzība, veselīgs uzturs, publiskā runa, uzstāšanās, prezentācijas, tiesāšana, treniņu metodika, prakse sporta organizācijās, menedžments, futbola treniņu vadīšana, sporta organizācijas vadīšana, video analīze un montāža, testēšana, selekcija, sabiedriskās attiecības un komunikācija.

Uzņemšanas noteikumi:

9.klašu abolventi (zēni un meitenes) var pieteikties Rīgas Hanzas vidusskolā

Piesakoties 10. klasē, jāiesniedz:

 • Apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu),
 • Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu),
 • Pases kopija (uzrādot oriģinālu),
 • Beidzamā mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu atzinības rakstu kopija (uzrādot oriģinālu),
 • Iesniegums (uz skolas veidlapas).

Skatīt uzņemšanas noteikumus skolas mājas lapā www.rhv.edu.lv vai zvanīt 29502211.