FK Metta/Latvijas Universitāte spēles izskaņā piedzīvo zaudējumu pret FK Trakai

Miks Vilkaplāters
Ievietots 27.01.19.

Savu otro sp?li pirmssezonas sagatavošan?s posm? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

FK Trakai
2 - 1
FK Metta/Latvijas Universitāte
Sestdien savu otro sp?li šogad aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, p?rbaudes sp?l? Marijampol? tiekoties ar Lietuvas A lyga bronzas meda?niekiem FK Trakai.
Sp?les pirmaj? puslaik? vair?k bumbu kontrol?ja viesi, veidojot pozicion?lus uzbrukumus un cenšoties uzlauzt pretinieku aizsardz?bu ar ?tru sasp?li. FK Trakai tikm?r mekl?ja iesp?jas pretuzbrukumos, un 19.min?t? ar teicamu sitienu no 14 metriem, tr?pot v?rtu augš?j? st?r?, atkl?ja sp?les rezult?tu – 0:1.
Ilgi gan š?ds rezult?ts uz tablo nenotur?j?s – 27.min?t? mettieši p?rtv?ra bumbu laukuma vidusda??, ?tri to nog?d?ja l?dz soda laukumam, kur savu izdev?bu izmantoja viens no p?rbaud?majiem sp?l?t?jiem – 1:1. Kopum? Meistarkomandas futbolisti vair?k darboj?s ar bumbu, tom?r as?ki momenti padev?s m?jiniekiem.
Sp?les otraj? puslaik? laukum? bija redzama l?dz?ga c??a, kur? labas iesp?jas g?t v?rtus bija ab?m vien?b?m. J?atz?m?, ka vien? no epizod?m soda laukum? tika paklupin?ts viesu sp?l?t?js, tom?r tiesneša svilpe klus?ja.
Abu komandu duelis tuvoj?s š?ietami likumsakar?gam sp?les izn?kumam (neizš?irtam), tom?r paš? sp?les izska??, 90.min?t?, FK Trakai uzbruc?js Dovydas Virkšas no asa le??a raid?ja bumbu v?rtu t?kl? – 1:2.
N?kamsestdien “Sportima” ar?n? FK Metta/Latvijas Universit?te komanda aizvad?s sp?li Lietuv?, kad viesosies pie kaimi?valsts sudraba meda?niekiem FK Žalgiris.

FK Trakai – FK Metta/Latvijas Universit?te

2:1 (1:1)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, Em?ls Birka, Krists Kristers Gulbis, Normunds Uldri?is, Kabelo Seriba, Kristaps Liepa, Rihards Ozoli?š, Rendijs Šibass, Ren?rs Varslav?ns, Tamirlan Dzhamalutdinov, P?rbaud?mais sp?l?t?js Nr.1

Uz mai?u:

Helmuts Saul?tis, Gabriels Kirkils, Oskars Vientiess, Roberts ?ipsts, D?vis Sandis Strods, Deivids Dr?znieks, I?ja Korotkovs, Mat?ss Z??ele, P?rbaud?mais sp?l?t?js Nr.2

V?rtus guva: 

P?rbaud?mais sp?l?t?js Nr.1

N?kam? sp?le:

Sportima Arena, Lietuva

Sestdiena, 2.febru?ris, plkst. 20:00

FK Žalgiris– FK Metta/Latvijas Universit?te