FK Metta/Latvijas Universitāte pirmajā pārbaudes spēlē piekāpjas FK Sūduva

Miks Vilkaplāters
Ievietots 21.01.19.

Savu pirmo sp?li pirmssezonas sagatavošan?s posm? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

FK Sūduva
3 - 1
FK Metta/Latvijas Universitāte

Pirmdien savu pirmo sp?li šogad aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, p?rbaudes sp?l? Lietuv? tiekoties ar Lietuvas A lyga ?empioniem FK S?duva.

Sp?les pirmaj? puslaik? ar bumbu vair?k darboj?s m?jinieki, veidojot uzbrukumus caur laukuma flangiem, kam?r mettiešiem n?c?s mekl?t veiksmi pretuzbrukumos. Pirmaj?s divdesmit piec?s min?t?s izteikti b?stamu momentu nebija, tom?r 26.min?t? rezult?ts tika atkl?ts – starp aizsargiem vienatn? pret D?vi Ošu izr?v?s pretinieku uzbruc?js un sita prec?zi – 0:1.

P?c v?rtu guvuma Lietuvas ?empionu uzbrukumi neaps?ka, un 35.min?t? ar vilt?gu sitienu ar galvu v?rtus guva leišu komandas kapteinis – 0:2. J?izce?, ka puslaika izska?? b?stamu sitienu teicami atvair?ja D?vis Ošs.

Otraj? puslaik? ab?s komand?s notika vair?kas sp?l?t?ju mai?as. Kopum? sp?les gaita nedaudz pamain?j?s – laukum? bija redzams l?dz?gs futbols ar vair?k?m v?rtu g?šanas iesp?j?m abu komandu izpild?jum?. Aizraujoš?kais gan norisin?j?s sp?les izska??.

81.min?t? m?jiniekiem izdev?s pan?kt 3:0, kad v?lreiz p?c centr?juma prec?zi ar galvu sita pretinieku uzbruc?js, tom?r p?d?jie v?rti sp?l? tika g?ti devi?as min?tes v?l?k. 90.min?t? I?ja Korotkovs no v?rtu priekšas guva savus pirmos v?rtus Meistarkomandas rind?s, uzst?dot sp?les gala rezult?tu – 1:3.

FK Metta/Latvijas Universit?te komandai n?kam? sp?le sagaid?ma jau šo sestdien viesos pret FK Trakai.

FK S?duva – FK Metta/Latvijas Universit?te

3:1 (2:0)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, Em?ls Birka, Krists Kristers Gulbis, Kirils Ševe?ovs, Kabelo Seriba, Kristaps Liepa, Benson Fazili, Rendijs Šibass, Mat?ss Z??ele, J?kabs Lag?ns, P?rbaud?mais sp?l?t?js

Uz mai?u:

Helmuts Saul?tis, Normunds Uldri?is, Raimonds Krollis, Gabriels Kirkils, Oskars Vientiess, Roberts ?ipsts, D?vis Sandis Strods, Ren?rs Varslav?ns, Deivids Dr?znieks, Tamirlan Dzhamalutdinov, I?ja Korotkovs

V?rtus guva: 

I?ja Korotkovs

N?kam? sp?le:

ARVI Arena, Marijampole (Lietuva)

Sestdiena, 26.janv?ris, plkst. 21:00

FK Trakai – FK Metta/Latvijas Universit?te