Dublieri pirmajā pārbaudes spēlē ar 6:2 pārspēj FS Metta U-16 futbolistus

Miks Vilkaplāters
Ievietots 27.01.19.

Savstarp?jo sp?li aizvad?jušas FK Metta-2 un FS Metta U-16 vecuma komandas.

FK Metta-2
6 - 2
FS Metta U-16

Gatavojoties jaunajai sezonai, pirmo sp?li aizvad?jusi FK Metta-2 komanda, kas sv?tdien Elektrum Olimpiskaj? centr? sp?koj?s ar FS Metta U-16  futbolistiem.

Abas komandas šosezon sagaida jauni izaicin?jumi – dublieru komanda start?s 1.l?gas B ?empion?t?, kam?r 2003. gad? dzimušie futbolisti p?rst?v?s FS Metta U-16 komandu vecuma Elites grup?, k? ar? vair?ki sp?l?t?ji var?tu par?d?ties ar? U-18 komandas sast?v?.

Aizvad?t? sp?le nosl?dz?s ar rezult?tu 6:2 par labu FK Metta-2 komandai, kuras sast?v? bija ar? Meistarkomandas rind?s p?rbaudes sp?les aizvad?jušie Gabriels Kirkils un Mat?ss Z??ele.

J?saka gan, ka dublieru komandai s?kums tik spožs neizdev?s – sp?les pirmo puslaiku ar 2:0 vad?bu nosl?dza FS Metta U-16 futbolisti (reizi bumba tika raid?ta savos v?rtos, bet reizi izc?l?s Jegors Novikovs).

Tikm?r otraj? sp?les puslaik? FK Metta-2 tom?r izr?d?j?s p?r?ki un pieredze pieaugušo futbol? ??ma virsroku – seši v?rti 45 min?t?s un beig?s itin p?rliecinoša uzvara.

Ar trim v?rtiem dublieru rind?s izc?l?s jau piemin?tais Mat?ss Z??ele, bet v?l pa reizei izc?l?s Ren?rs Guliaks, Robins Ušackis un Aleksejs Krjukovi?s.

Dublieru komandai febru?ra m?nes? gaid?mas p?rbaudes sp?les pret Igaunijas augst?k?s l?gas klubiem JK Tallinn Kalev un Paide Linnamesskond. 

N?kam? sp?le:

Elektrum Olimpiskais centrs, R?ga

Sestdiena, 2.febru?ris, plkst. 20:15

FK Metta-2 – Paide Linnamesskond