Vairākas FS Metta komandas aizvadījušas turnīrus Rīgā un Valmierā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 04.02.19.

Aizvad?t?s ned??as nogal? turn?rus aizvad?jušas FS Metta b?rnu komandas.

Febru?ra s?kum? Valmier? turn?ru 6 komandu konkurenc? aizvad?jušas FS Metta 2008. un 2009. gada Meistar?bas grupas komandas, izsp?l?jot vienu ap?a turn?ru kop? ar Valmieras un Prieku?u vienaudžiem (2008. un 2009. gad? dzimušajiem).

FS Metta U-10 komanda ar 0:1 piek?p?s gadu vec?kajiem mettiešiem, ar 1:7 un 1:6 atzina abu Valmieras komandu p?r?kumu, bet ar 2:1 un 4:0 p?rsp?ja attiec?gi Prieku?u ’08 un ’09 komandas.

FS Metta U-11 komanda izc?n?ja tr?s uzvaras – jau piemin?t? uzvara pret FS Metta U-10 futbolistiem, k? ar? 2:0 un 1:0 pret Prieku?u komand?m. Pret Valmieras komand?m – 0:2 un 1:2.


Tikm?r 3. febru?r? R?g? norisin?j?s “Tiger Cup” turn?rs U-7 vecuma grup?, kur piedal?j?s ar? FS Metta, FS Metta/2012 un FS Metta/?ekava komandas.

Sekm?g?k turn?ru aizvad?ja FS Metta komanda, izc?not divas uzvaras: pret SK Kengaroos-1 un ?ekavas Auda ar 3:2 un 5:0, k? ar? divas reizes c?n?j?s neizš?irti: 0:0 pret RFK un 2:2 pret Skonto FS A.

FS Metta/2012 komanda turn?ru nosl?dza ar vienu uzvaru, vienu neizš?irtu un diviem zaud?jumiem, sp?kojoties ar SK Baltika, BJFK P?rdaugava un SK Kengaroos pirmo un otro komandu.

FS Metta/?ekava puiši s?v? c??? piek?p?s ?ekavas Auda ar 0:1, k? ar? piedz?voja zaud?jumus pret SK Kengaroos, RFK un Skonto FS A.