Latvijas U-19 izlases kandidātu sarakstā arī pieci mettieši

Miks Vilkaplāters
Ievietots 23.02.18.

Uz Latvijas U-19 izlases otro febru?ra treni?nometni izsaukti 5 m?su kluba sp?l?t?ji.

Latvijas U-19 izlase (2000.gad? dzimušie futbolisti) no 26. l?dz 28.febru?rim R?g? aizvad?s otro treni?nometni šom?nes, turpinot gatavošanos gada izska?? notiekošajam Eiropas ?empion?ta kvalifik?cijas turn?ram. Treni?nometnes nosl?gum?,  28.febru?r?, Olimpiskaj? Skonto Hall? tiks aizvad?ta p?rbaudes sp?le pret BFC Daugavpils komandu.

Uz U-19 izlases treni?nometni izsaukti ar? pieci mettieši  – aizsargi Kristaps Mednis un Em?ls Birka, k? ar? pussargi Ri?ards Ulmis, I?ja Korotkovs un Mat?ss Z??ele, kuri ikdien? p?rst?v FK Metta/Latvijas Universit?te un FK Metta-2 komandas.

Nov?lam veiksmi jaunajiem futbolistiem izlases treni?nometn?!