Valsts ārkārtas situācijas dēļ uz laiku tiek apturēta Futbola skolas Metta darbība

Ievietots 12.03.20.

Klubs informē par COVID-19 vīrusa jaunākajām aktualitātēm.

Ceturtdien, 12. martā, valsts Krīzes vadības padomes sēdē nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtas situāciju no 13. marta līdz 14. aprīlim, ar mērķi ierobežot “Covid-19” izplatību Latvijas teritorijā.

Tai skaitā lēmums paredz uz laiku PĀRTRAUKT mācību procesa norisi klātienē VISĀS izglītības iestādēs, tai skaitā kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (treniņi, sacensības un mēģinājumi).

Ņemot vērā valsts norādījumus, Futbola skola Metta apzinās situācijas nopietnību un uz noteikto laika posmu pārtrauc darbības procesu – treniņus, sacensības, sapulces, u.c. publiskos pasākumus.

Klubs aicina ar izpratni pieņemt preventīvos pasākumus -METTA neapdraudēs savus audzēkņus, futbolistus, trenerus un personālu.

Atcerēsimies, ka cilvēka drošība un veselība ir pirmajā vietā, bet visas pārējās aktivitātes drošības nolūkos ir sekundāras!

Klubs uzskata, ka arī futbola sabiedrībā ir jāapzinās, cik svarīga ir sabiedrības līdzatbildība un jābūt par piemēru, solidarizējoties un domājot par līdzcilvēku drošību un veselību.

Apzinoties futbola sabiedrības apjomu un kopību, ir iespējams veicināt augsta līmeņa atbildības veicināšanu sabiedrībā, tāpēc aicinām citus futbola klubus un organizācijas ar nopietnību attiekties pret valsts norādījumiem.

Sargāsim sevi un citus!