Uz Latvijas WU-17 izlases treniņnometni izsauktas 12 FS Metta futbolistes

Miks Vilkaplāters
Ievietots 25.02.19.

Febru?ra izska?? treni?nometni aizvad?s Latvijas WU-17 izlase. 

Laika posm? no 27. l?dz 28. febru?rim Latvijas WU-17 meite?u futbola izlase aizvad?s pirmo selekcijas nometni, kur? divu dienu garum? R?g? vienkopus tiksies vair?k nek? 50 futbolistes.

Pirm? kandid?tu grupa treni?u aizvad?s 27.febru?r?, bet otr? grupa uz treni?u pulc?sies 28. febru?r?. Treni?i norisin?sies Elektrum Olimpiskaj? centr? plkst. 13.30.

Uz Latvijas valstsvien?bu uzaicin?tas 12 FS Metta futbolistes:

 • Sofija Sidorova
 • El?za Elizabete Rungule
 • Rebeka Sniedz?te
 • T?na Zankovska
 • Anastasija Vainere
 • Katr?na Da?ilova
 • L?va Polka
 • Evel?na Liepi?a
 • Patr?cija Enia Sidere
 • Arta Lu?ze Lubi?a
 • Laura Vivi?na Poiša

Foto: Sieviešu futbols.

Nov?lam m?su futbolist?m veiksm?gu treni?nometni!