Uz Latvijas WU-15 izlases dalību Baltijas Kausā izsauktas piecas mettietes

Miks Vilkaplāters
Ievietots 24.08.18.

Septembra s?kum? Baltijas Kausa izc??u meiten?m aizvad?s Latvijas WU-15 izlase.

No 1. l?dz 2. septembrim Igaunijas galvaspils?t? Tallin? tiks izsp?l?ta Baltijas kausa izc??a WU-15 futbolist?m.

Latvijas WU-15 meite?u futbola izlase (2004.gad? dzimuš?s futbolistes un jaun?kas) laika posm? no 1. l?dz 2.septembrim aizvad?s Baltijas Kausa izc??as turn?ru Tallin?, kur? start?s tr?s valstsvien?bas – Latvija, Lietuva un Igaunija.

Meite?u izlases treni?nometne start?s trešdien, 29. august?, Staicel?, kur valstsvien?ba tr?s dienu garum? gatavosies gaid?majam Baltijas Kausa izc??as turn?ram.

Uz WU-15 izlases treni?nometni un Baltijas Kausa izc??u izsauktas ar? piecas FS Metta/OSC futbolistes  – Am?lija Lipš?ne, T?na Zankovska, Laura Vivi?na Poiša, Katr?na Da?ilova un Anastasija Vainere.

Nov?lam veiksmi jaunaj?m futbolist?m izlases treni?nometn? un Baltijas Kausa izc???!