Uz Latvijas U-18 izlases treniņnometni izsaukti pieci FK Metta-2 spēlētāji

Miks Vilkaplāters
Ievietots 25.07.17.

Uz Latvijas U-18 izlases selekcijas treni?nometni izsaukti 5 m?su kluba sp?l?t?ji.

Latvijas U-18 izlase (2000.gad? dzimušie futbolisti) no 26. l?dz 27.j?lijam R?g? aizvad?s pirmo selekcijas treni?nometni, uzs?kot gatavošanos gadu mij? notiekošajam V.A.Granatkina piemi?as turn?ram. Treni?nometnes nosl?gum?,  27. j?lij? plkst. 11:30, Zemgales OC stadion? tiks aizvad?ta p?rbaudes sp?le pret FK Jelgava-2 komandu.

Š? br?ža Latvijas U-18 izlases galvenais starts norisin?sies n?kam? gada nogal?, kad Latvijas jaunie futbolisti aizvad?s Eiropas ?empion?ta kvalifik?cijas sp?les U-19 vecuma grup?.

Uz U-18 izlases treni?nometni izsaukti ar? pieci mettieši  – aizsargi Kristaps Mednis un Em?ls Birka, k? ar? pussargi Ri?ards Šauers, I?ja Korotkovs un Mat?ss Z??ele, kuri ikdien? p?rst?v FS Metta U-18 un FK Metta-2 komandas.

Nov?lam veiksmi jaunajiem futbolistiem izlases treni?nometn?!

Em?ls Birka c??? par bumbu pret Polijas U-17 izlasi