Uz Latvijas nacionālo sieviešu izlasi izsauktas Anastasija Fjodorova un Laura Sondore

Miks Vilkaplāters
Ievietots 16.08.18.

Augusta izska?? gatavošanos Baltijas Kausa izc??ai uzs?ks Latvijas nacion?l? sieviešu izlase.

Laika posm? no 31. augusta l?dz 2. septembrim Igaunij? norisin?sies Baltijas kausa izc??a nacion?laj?m sieviešu izlas?m. C??? par Baltijas kausa trofeju viena ap?a turn?r? dosies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas futbolistes. Visas sp?les norisin?sies Igaunijas galvaspils?t? Tallin?.

Gatavošanos Baltijas Kausa izc??as turn?ram Latvijas valstsvien?ba uzs?ks 28.august?, tiekoties vienkopus Ark?dijas stadion?.

Uz Latvijas nacion?lo sieviešu izlasi izsauktas ar? divas FS Metta futbolistes  – aizsardze Laura Sondore, k? ar? pussardze Anastasija Fjodorova.

Latvijas valstsvien?b? ofici?l?s sp?l?s Laura ir devusies laukum? divas reizes, bet Anastasija aizvad?jusi 10 sp?les, g?stot ar? 5 v?rtus sieviešu izlases rind?s.

Vair?k las?t ŠEIT

Nov?lam veiksmi meiten?m treni?nometn? un Baltijas Kausa izc???!