Seši FS Metta U-15 futbolisti Rīgas izlases sastāvā izcīna 5.vietu "Riga Cup" turnīrā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 04.02.19.

No 1. l?dz 3. febru?rim Elektrum OSC norisin?j?s “Riga Cup 2019” U-15 vecuma grup?

No 1. l?dz 3. febru?rim Elektrum OSC norisin?j?s “Riga Cup 2019” U-15 vecuma grup?

Aizvad?t?s ned??as izska?? nosl?dzies starptautiskais jaunatnes Elites turn?rs “Riga Cup” U-15 vecuma grup?. “Riga Cup 2019” dal?bnieku pulk? bija ar? R?gas re?ion?l? un LFF Rietumu izlase, kuru p?rst?v?ja 2004.gad? dzimušie sp?l?t?ji.

Uz R?gas re?ion?lo izlasi tika izsaukti ar? 6 FS Metta futbolisti: Dario Šits, Bruno Melnis, Markuss Grimze, ?ikita Parfjonovs, Art?rs Arnolds O?esovs un Em?ls Aizpurietis, bet LFF FA Rietumu izlases sast?v? tika iek?auts ar? 2004. gad? dzimušais mettietis J?kabs Šusts.

R?gas izlase grupu turn?r? izc?nija 3 uzvaras: 5:1 pret norv??u NF West, 4:1 pret igau?u TJK Legion un 2:0 pret somu FC Honka, tom?r izš?irošaj? sp?l? ar 0:3 atzina PSV Eindhoven.

Izsl?gšanas sp?l?t r?dziniekiem n?c?s c?n?ties par 5. vietu, kur sp?les pamatlaikam nosl?dzoties neizš?irti 1:1, p?csp?les soda sitienos R?gas izlase izc?n?ja uzvaru p?r Somijas klubu EPS ar 3:1, izc?not 5. vietu turn?r?. Tikm?r LFF FA Rietumu izlase turn?ru nosl?dza 9.viet?.

Att?l?: Dario Šits ar bumbu. Foto: LFF.