Lagūns un Vientiess izsaukti uz Latvijas U-17 izlases dalību EČ kvalifikācijas turnīrā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 19.10.18.

Oktobra otraj? pus? Latvijas U-17 izlase aizvad?s E? kvalifik?cijas turn?ru Moldov?.

Laika posm? no 18. l?dz 23.oktobrim Latvijas U-17 jauniešu futbola izlase (2002. gad? dzimušie sp?l?t?ji) aizvad?s treni?nometni Tiraspol?, gatavojoties Moldov? notiekošajam Eiropas ?empion?ta kvalifik?cijas turn?ram U-17 vecuma grup?.

E? cikla turn?rs norisin?sies no 25.l?dz 31.oktobrim, un Latvijas futbolistiem apakšgrup? pret? st?sies Grie?ijas, Be??ijas un Moldovas vienaudži.

Uz Latvijas U-17 izlasi izsaukti ar? divi mettieši: Oskars Vientiess un J?kabs Lag?ns, kuri valstsvien?bai j?nija nosl?gum? pal?dz?ja izc?n?t pirmo vietu Baltijas Kausa izc??? un izlases sast?v? piedal?j?s ar? turn?ros Kijev? un R?g?.

Vair?k las?t ŠEIT

Nov?lam veiksmi jaunajiem futbolistiem p?rst?vot Latvijas kr?sas!

Latvijas U-17 izlase izc?na Baltijas kausu. Foto: LFF