FS Metta U-10 meitenes ar trim panākumiem iesākušas telpu futbola sezonu

Miks Vilkaplāters
Ievietots 20.01.19.

Pirmo sabraukumu meite?u telpu futbola ?empion?t? aizvad?jušas FS Metta meite?u komandas.

Jau iepriekš zi?oj?m par vec?ko mettiešu meite?u startu telpu futbola sacens?b?s, bet aizvad?t?s ned??as nogal? telpu futbola sezonu ies?ka FS Metta U-10 komandas futbolistes.

Sav? pirmaj? sabraukum?, 20.janv?r?, za?i-balt?s ar 7:0 p?rsp?ja SK Super Nova, k? ar? ar 4:1 un 4:0 attiec?gi AFA Olaine un R?gas FS futbolistes. Tr?s pan?kumus kaldin?ja seši Keitas Zviedres un ?etri Em?lijas Ambaines g?tie v?rti.

Nov?lam veiksmi meiten?m turpm?kajos sp??u sabraukumos!