Futbola skola / Sporta skola

Sporta skola „METTA” ir nodibinājuma „Nodibinājums sporta skola METTA” izglītības iestāde, kurā savukārt viens no dibinātājiem ir Biedrība „Futbola skola „METTA”, ar ko sporta skolai ir ļoti laba sadarbība.

Izglītības iestāde Sporta skola „METTA” dibināta 2012.gada 8.februārī. 2022/2023. m.g. ir 901 izglītojamie.

Sporta skolas direktors kopš 2021. gada 1. aprīļa ir Miks Vilkaplāters.

Sporta skola METTA katru gadu izvērtē savu darbību, ar kuru var iepazīties pašnovērtējuma ziņojumā.

Pašnovērtējuma ziņojums 2022. gada oktobris ŠEIT

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem ŠEIT

Iesniegums par audzēkņu uzņemšanu ŠEIT

Drošības noteikumi sporta sacensībās un nodarbībās ŠEIT

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi ŠEIT

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas ŠEIT

Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība ŠEIT

Darbinieku ētikas kodekss ŠEIT