Meistarkomanda eksperimentālā sastāvā pārspēj Lietuvas augstākās līgas klubu FK Jonava

Miks Vilkaplāters
Ievietots 12.10.18.

P?rbaudes sp?li Lietuv? izlašu p?rtraukuma laik? aizvad?jusi FK Metta/LU komanda.

FK Jonava
0 - 2
FK Metta/Latvijas Universitāte

Piektdien, 12.oktobr?, Lietuvas pils?t? Jonav? p?rbaudes sp?li pret viet?jo FK Jonava komandu aizvad?jusi m?su Meistarkomanda.

Aizvad?t? sp?le kalpoja k? sagatavošan?s 20.oktobra SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sp?lei viesos pret FK Liep?ja/Mogo, kas norisin?sies Liep?jas stadion? “Daugava”.

Kopum? viesos aizvad?t? sp?le pret FK Jonava aizrit?ja ?oti l?dz?g? c???, pirmaj? puslaik? t? ar? ?sti nevienai no ab?m komand? nep?r?emot iniciat?vu laukum?. Ar? izveidoto momentu zi?? bija l?dzsvars, lai gan j?saka, ka ?paši b?stamu momentu nebija. T?p?c diezgan likumsakar?gi pirmais puslaiks nosl?dz?s ar bezv?rtu neizš?irtu 0:0.

Tom?r otraj? puslaik? viesi guva divus bezatbildes v?rtus. Ar v?rtu guvumiem FK Metta/LU sast?v? izc?l?s uzbruc?ji ?ikita Kova?onoks, k? ar? Jurijs Matvejevs, abiem realiz?jot izg?jienu vienatn? pret v?rtsargu un pan?kot 2:0! Kopum? j?piebilst, ka otr? puslaika otraj? pus? mettieši p?r??ma iniciat?vu – vair?k kontrol?jot bumbu un veidojot savus uzbrukumus. L?dz ar to Meistarkomanda eksperiment?l? sast?v? izc?n?ja drošu uzvaru ar 2:0!

FK Jonava – FK Metta/Latvijas Universit?te

0:2 (0:0)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

Helmuts Saul?tis, Daniels Fedorovi?s, Gabriels Kirkils, Oskars Bambals, Normunds Uldri?is, Ren?rs Guliaks, Benson Fazili, Sunnyboy Sandi Dolo, Mat?ss Z??ele, ?ikita Kova?onoks

Uz mai?u:

Alvis Sorokins, M?rti?š Biders, Ri?ards Šauers, Aleksejs Krjukovi?s, Jurijs Matvejevs

V?rtus guva:

?ikita Kova?onoks, Jurijs Matvejevs

N?kam? sp?le:

Daugavas stadions, Liep?ja

Sestdiena, 20.oktobris, plkst. 17:00

FK Liep?ja/Mogo – FK Metta/Latvijas Universit?te