Latvijas Kausa 1/8 finālā Meistarkomandai pretiniekos ielozēta FK Jelgava komanda

Miks Vilkaplāters
Ievietots 02.07.18.

J?lija pirm?s ned??as nogal? tiks aizvad?tas Latvijas Kausa 1/8 fin?la sp?les.

FK Metta/Latvijas Universitāte
2 - 1
FK Jelgava

Pirmdien, 2.j?lij?, Latvijas Futbola feder?cijas telp?s notikusi Latvijas Kausa izc??as 1/8 fin?la izloze, kur? pretiniekus noskaidrojusi ar? m?su Meistarkomanda.

Izloze l?ma, ka FK Metta/Latvijas Universit?te komanda tiksies ar citu SynotTip Virsl?gas klubu FK Jelgava.

Mettiešu sp?les ar jelgavniekiem allaž bijušas aizraujošas, komand?m s?v? c??? raujoties par katru laukuma centimetru. To apliecina ar? divas savstarp?j?s sp?les šosezon – neizš?irts 1:1 un FK Jelgava minim?la uzvara l?dz?g? c??? pag?juš?s ned??as nogal? ar 1:0.

Gaid?m? sp?le norisin?sies 7.j?lij?, un par laukuma nomin?lajiem saimniekiem izlozes k?rt?b? noteikti mettieši. 

Nov?lam m?su Meistarkomandai veiksm?gu c??u par iek??šanu Latvijas Kausa n?kamaj? k?rt?! N?c un ierodies kl?tien? atbalst?t savu komandu!

FK Metta/Latvijas Universit?te – FK Jelgava

Upesciema stadions, R?ga

Sestdiena, 7.j?lijs, plkst. 16.00