FS Metta sieviešu komanda Latvijas Kausa 1/4 finālā uzņems vairākkārtējās valsts čempiones Rīgas Futbola skola

Miks Vilkaplāters
Ievietots 21.08.18.

Trešo sp?li Latvijas Kausa izc??? sieviet?m aizvad?s FS Metta futbolistes.

FS Metta
0 - 4
Rīgas Futbola skola

Trešdien, 22.august?, Hanzas vidusskolas laukum? norisin?sies Latvijas Kausa izc??as sieviet?m 1/4 fin?la nosl?dzoš? sp?le starp FS Metta un R?gas Futbola skola komand?m.

FS Metta sieviešu komandai š? b?s treš? c??a Latvijas Kausa izc??as turn?r?, iepriekš ar 5:3 un 3:0 p?rsp?jot Latgales klubus – BFC Daugavpils un R?zeknes novada BJSS. Tikm?r gaid?m?s pretinieces, kuras j?lij? sesto reizi k?uva par Latvijas ?empion?m, aizvad?s savu pirmo sp?li turn?r?.

Atg?din?m, ka FS Metta sieviešu Meistarkomanda šobr?d ?oti sekm?gi sp?l? 1.l?gas turn?r?, uz doto br?di atrodoties ?empion?ta l?derpoz?cij?s. Š? b?s lieliska iesp?ja sevi p?rbaud?t pret Sieviešu Virsl?gas komandu un vair?kk?rt?jo valsts ?empioni!

Nov?lam veiksmi m?su futbolist?m, k? ar? aicin?m atbalst?t savu komandu kl?tien?!

FS Metta – R?gas Futbola skola

Hanzas vidusskolas laukums, R?ga

Trešdiena, 22.augusts, plkst. 19:00