FS Metta sieviešu komanda iekļūst Latvijas Kausa 1/4 finālā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 22.06.18.

Savu Latvijas Kausa izc??as 1/8 fin?la sp?li aizvad?jušas FS Metta futbolistes.

FS Metta
3 - 0
Rēzeknes novada BJSS

Ceturtdien, 21.j?nij?, Hanzas vidusskolas laukum? 2018.gada Sieviešu Latvijas Kausa izc??as 1/8 fin?la sp?li aizvad?jusi m?su sieviešu Meistarkomanda, uz?emot R?zeknes Novada BJSS komandu, kas t?pat k? FS Metta komanda ikdien? sp?l? 1.l?gas ?empion?t?.

Sp?li akt?v?k un veiksm?g?k ies?ka mettietes jau 15.min?t? izvirz?j?s vad?b?, pateicoties komandas rezultat?v?k?s sp?l?t?jas Nelles Treimanes g?tajiem v?rtiem – 1:0! V?rtu birums pirmaj? puslaik? gan nesekoja, un ilgi uz tablo tur?j?s nedrošais minim?lais p?rsvars, tom?r 72.min?t? p?rsvaru dubultoja Linda Kazlauska – 2:0, bet tikai ?etras min?tes v?l?k uz mai?u uzn?kus? Fanija Mežecka uzst?d?ja sp?les gala rezult?tu – 3:0!

FS Metta komanda turpina nezaud?to sp??u s?riju šosezon, iek??stot Latvijas Kausa 1/4 fin?l?, kur pret? st?sies vair?kk?rt?j? Latvijas ?empionvien?ba – R?gas Futbola skola.

Sp?les protokols pieejams ŠEIT

FS Metta – R?zeknes Novada BJSS

3:0 (1:0)

FS Metta:

Laura Si?utkina, Jevg?nija Arzubova, Ketija Karmena Poz?iaka, Rebeka Sniedz?te, Linda Kazlauska, Am?lija Lipš?ne, Al?na Šilova, Nelle Treimane, Katr?na Da?ilova, El?za Elizabete Rungule, L?va Polka

Uz mai?u:

Evel?na Liepi?a, Fanija Mežecka, Enia Patr?cija Sidere, Adriana Nikola Tihimorova, T?na Zankovska, O?esja Mihailova

V?rtus guva:

Nelle Treimane, Linda Kazlauska, Fanija Mežecka

N?kam? sp?le:

Hanzas vidusskolas laukums,

Sv?tdiena, 15.j?lijs, plkst. 15:00

FS Metta – AFA Olaine