FS Metta sieviešu komanda aizraujošā cīņā pārspēj BFC Daugavpils un iekļūst nākamajā kārtā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 07.05.18.

Latvijas Kausa izc??as 1/16 fin?la sp?li aizvad?jusi FS Metta sieviešu komanda.

BFC Daugavpils/FK Progress
3 - 5
FS Metta

Sv?tdien, 6.maij?, Daugavpils stadion? “Celtnieks” 2018.gada Sieviešu Latvijas Kausa izc??as 1/16 fin?la sp?li aizvad?jusi m?su sieviešu Meistarkomanda, tiekoties ar viet?jo BFC Daugavpils komandu, kas t?pat k? FS Metta komanda ikdien? sp?l? 1.l?gas ?empion?t?.

Sp?li akt?v?k ies?ka mettietes jau 16.min?t? izvirzoties vad?b?, pateicoties Lindas Kazlauskas g?tajiem v?rtiem. V?rtu birums turpin?j?s, un turpm?ko desmit min?šu laik? FS Metta futbolistes raid?ja v?l tr?s bumbas pretinie?u v?rtos un puslaiku nosl?dza ar p?rliecinošo 4:0!

Tikm?r otraj? puslaik? daugavpilietes nepadev?s un dev?s uz priekšu atsp?l?ties, un 84.min?t? BFC Daugavpils futbolist?m izdev?s pietuvoties jau l?dz minimumam – 3:4, tom?r trillera cien?go sižetu ar v?rtu guvumu sp?les kompens?cijas laik? nosl?dza m?su Am?lija Lipš?ne, uzst?dot sp?les gala rezult?tu 5:3!

Ar divim v?rtiem šaj? sp?l? izc?l?s Nelle Treimane, bet pa reizei bumbu v?rtos raid?ja komandas kapteine Al?na Šilova, Am?lija Lipš?ne un Linda Kazlauska.

BFC Daugavpils – FS Metta

3:5 (0:4)

FS Metta:

Laura Si?utkina, Jevg?nija Arzubova, Fanija Mežecka, Rebeka Sniedz?te, Linda Kazlauska, Adriana Nikola Tihimorova, Al?na Šilova, Nelle Treimane, Katr?na Da?ilova, El?za Elizabete Rungule, L?va Polka

Uz mai?u:

Am?lija Lipš?ne, T?na Zankovska, Ketija Karmena Poz?iaka

V?rtus guva:

Nelle Treimane 2, Linda Kazlauska, Al?na Šilova, Am?lija Lipš?ne

N?kam? sp?le:

Ark?dijas stadiona rezerves laukums, R?ga

Sv?tdien, 13.maij?, plkst. 16:00

R?gas Futbola skola-2 – FS Metta