FS Metta sieviešu komanda 1.posma priekšpēdējā spēlē izcīna pārliecinošu uzvaru

Miks Vilkaplāters
Ievietots 19.07.18.

Savu k?rt?jo sp?li Sieviešu 1.l?gas ?empion?t? aizvad?jusi FS Metta komanda.

Preiļu novada BJSS
1 - 8
FS Metta

Ceturtdien, 19.j?lij?, Prei?u novada stadion? savu pirmsp?d?jo sp?li Sieviešu pirm?s l?gas ?empion?ta 1.posm? aizvad?jusi m?su Meistarkomandas futbolistes, viesos tiekoties ar Prei?u novada BJSS komandu

Sp?li akt?v?k ies?ka mettietes, un jau 10.min?t? izvirz?j?s vad?b?, bet 21.min?t? uz tablo jau bija rezult?ts 3:0. L?dz puslaika beig?m vienus v?rtus pretinieces atguva, puslaikam nosl?dzoties 3:1 FS Metta komandas lab?.

Tikm?r otraj? puslaik? za?i-balt?s turpin?ja sp?l?t sev ierastaj? uzbr?košaj? un radošaj? manier?, un tas deva rezult?tu – v?l piecas bezatbildes bumbas m?jinie?u v?rtos un gala rezult?ts 8:1!

Tr?s v?rti šaj? sp?l? Nellei Treimanei, divi Am?lijai Lipš?nei, bet pa reizei izc?l?s Anastasija Fjodorova, Katr?na Da?ilova un Linda Kazlauska.

Sp?le protokols pieejams ŠEIT

Prei?u BJSS – FS Metta

1:8 (0:4)

FS Metta:

Laura Si?utkina, Jevg?nija Arzubova, Rebeka Sniedz?te, Ketija Karmena Poz?iaka, Laura Sondore, Katr?na Da?ilova, Al?na Šilova, Nelle Treimane, Am?lija Lipš?ne, Anastasija Fjodorova, L?va Polka

Uz mai?u:

Nikola Adriana Tihomirova, El?za Elizabete Rungule, Linda Kazlauska, Evel?na Liepi?a, T?na Zankovska

V?rtus guva:

Nelle Treimane 3, Am?lija Lipš?ne 2, Anastasija Fjodorova, Katr?na Da?ilova, Linda Kazlauska

N?kam? sp?le:

Hanzas vidusskolas laukums, R?ga

Trešdiena, 25.j?lijs, plkst. 19:00

FS Metta – BFC Daugavpils