FK Metta/Latvijas Universitāte komanda piedzīvo minimālu zaudējumu pret FK Palanga

Miks Vilkaplāters
Ievietots 07.09.18.

P?rbaudes sp?li Lietuv? aizvad?jusi FK Metta/LU komanda.

FK Palanga
1 - 0
FK Metta/Latvijas Universitāte

Piektdien, 7.septembr?, Lietuvas k?rortpils?t? Palang? p?rbaudes sp?li pret viet?jo FK Palanga komandu aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Aizvad?t? sp?le kalpoja k? sagatavošan?s p?rbaudes sp?le pirms 15.septembr? gaid?m?s SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sp?les pret FK Ventspils, kas norisin?sies Daugavas stadion?.

Kopum? j?atz?st, ka šaj? sp?l? daudz akt?v?ki un ener?isk?ki uzbrukumos bija mettieši, ieg?stot p?rsvaru gan bumbas kontrol?, gan izveidoto momentu zi??. Tikm?r m?jinieki ?paši daudz v?rtu g?šanas iesp?jas neizveidoja, vair?k mekl?jot iesp?jas pretuzbrukumos, bet pirmaj? puslaik? vienu no tiem leišu komanda izmantoja, izskrienot vienatn? pret D?vi Ošu un pan?kot 1:0.

Otraj? puslaik? za?i-baltie met?s atsp?l?ties, vair?kk?rt lab?s poz?cij?s non?kot Dolo, tom?r vi?a centieni tika neitraliz?ti. Vien? no epizod?m b?stams soda sitiens no 18 metriem padev?s J?kabam Lag?nam, tom?r bumba nodev?gi aizspurdza gar pašu v?rtu stabu. Paš? sp?les izska?? m?jinieku soda laukum? atrad?satra Kirils Ševe?ovs, non?ca teicam? sitiena poz?cij?, tom?r sitienu kapteinim izdar?t ne??va, un mettieši piedz?voja minim?lu zaud?jumu.

FK Palanga – FK Metta/Latvijas Universit?te

1:0 (1:0)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, Usman Abbas, Normunds Uldri?is, Kirils Ševe?ovs, Kabelo Seriba, Tamirlan Dzhamalutdinov, Kristaps Liepa, Benson Fazili, Ren?rs Varslav?ns, Sunnyboy Sandi Dolo, Van Dave Harmon

Uz mai?u:

Alvis Sorokins, J?kabs Lag?ns, Gabriels Kirkils, ?ikita Kova?onoks

N?kam? sp?le:

Daugavas stadions, R?ga

Sestdiena, 15.septembris, plkst. 20:00

FK Metta/Latvijas Universit?te – FK Ventspils