FK Metta/Latvijas Universitāte gūst septiņus vārtus un pārliecinoši uzvar SK Super Nova

Miks Vilkaplāters
Ievietots 14.11.18.

Pirmo sp?li p?rsp?l?s par vietu Virsl?g? aizvad?jusi FK Metta/LU komanda.

FK Metta/Latvijas Universitāte
7 - 2
SK SuperNova

Trešdien, 14.novembr?, savu pirmo c??u p?rsp?l?s par vietu 2019.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda, Hanzas vidusskolas laukum? uz?emot SK Super Nova.

Pirmais puslaiks piln?b? tika aizvad?ts mettiešu z?m?. Piecpadsmit min?šu laik? m?jinieki izveidoja neskait?mus v?rtu g?šanas momentus – divas reizes gl?ba v?rtsargs, bet divreiz Ivanovs sita nedaudz gar?m dev?tniekam.

Tom?r turpin?jum? FK Metta/Latvijas Universit?te komanda likumsakar?gi izvirz?j?s vad?b? – 25.min?t? ar galvu prec?zi sita Harmon, bet l?dz puslaika beig?m tika g?ti v?l divi v?rti – izc?l?s Ševe?ovs un otro reizi Van Dave3:0. Iesp?ja bija ar? Uldri?im, bet vi?š tr?p?ja pa stabu.

Otr? puslaika paš? s?kum? ar sitienu dev?tniek? 4:0 pan?ca Vladislavs Fjodorovs, bet p?ris min?tes v?l?k J?kabs Lag?ns guva savus pirmos v?rtus Meistarkomandas rind?s, pan?kot 5:0.

V?rtu birums turpin?j?s, un vienus v?rtus atsp?l?t izdev?s ar? viesiem, bet otr? laukuma pus? Vladislavs Fjodorovs guva savus otros v?rtus sp?l? – 6:1! L?dz pat sp?les beig?m za?i-baltie saglab?ja iniciat?vu, ta?u SK Super Nova vienus v?rtus atguva. Tom?r ar? tas viss šaj? sp?l? – kompens?cijas laik? Tamirlan Dzhamalutdinov realiz?ja 11 metru soda sitienu, uzst?dot gala rezult?tu 7:2.

Foto: Sanita Ieva Spar?ne

FK Metta/Latvijas Universit?te – SK Super Nova

7:2 (3:0)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, D?vis Sandis Strods, Normunds Uldri?is, Kirils Ševe?ovs, Kabelo Seriba, Kristaps Liepa, J?kabs Lag?ns, Tamirlan Dzhamalutdinov, Vladislavs Fjodorovs, ?ikita Ivanovs, Van Dave Harmon

Uz mai?u:

Rendijs Šibass, Sunnyboy Sandi Dolo, Mat?ss Z??ele

Br?din?jumi:

Normunds Uldri?is

N?kam? sp?le:

Olaines pils?tas stadions.

Sestdiena, 17.novembris, plkst. 14:00.

SK Super Nova – FK Metta/Latvijas Universit?te