FK Metta/Latvijas Universitāte atbildes spēlē pārliecinoši uzvar SK Super Nova

Miks Vilkaplāters
Ievietots 17.11.18.

Otro sp?li p?rsp?l?s par vietu Virsl?g? aizvad?jusi FK Metta/LU komanda.

SK SuperNova
0 - 3
FK Metta/Latvijas Universitāte

Sestdien, 17.novembr?, savu otro c??u p?rsp?l?s par vietu 2019.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda, atbildes sp?l? Olain? viesojoties pie SK Super Nova.

Sp?les s?kum? lab?k? iesp?ja rad?s SK Super Nova komandai, kad p?c standartsitu?cijas viesus gl?ba D?vis Ošs. Turpin?jum? ar bumbu akt?vi darboj?s abas komandas, tom?r vair?k momentu vair?k bija mettiešiem, un 23.min?t? pagriezien? no soda laukuma vidus prec?zi sita Tamirlan Dzhamalutdinov –  1:0!

P?c g?tajiem v?rtiem labas iesp?jas rad?s ar? m?jiniekiem, reizi tr?pot pa za?i-balto stabu un reizi p?c vilt?ga sitiena gl?bjot Ošam. Tom?r FK Metta/Latvijas Universit?te komanda uzbruka efekt?v?k un puslaika izska?? p?c izcilas Fjodorova piesp?les izg?jienu vienatn? pret v?rtsargu realiz?ja Van Dave Harmon – 2:0!

Otr? puslaika s?kum? mettiešiem bija vair?kas teicamas izdev?bas palielin?t rezult?ta starp?bu, ta?u Ivanova sitiens no distances tika atvair?ts, bet Fjodorovs un Kova?onoks no lieliskas poz?cijas sita p?ri. ?ikita Kova?onoks gan reabilit?j?s un 60.min?t? p?c Ivanova centr?juma ar galvu tr?p?ja v?rtu dev?tniek? – 3:0!

P?c viesu treš? v?rtu guvuma divas reizes b?stami no distances uzbruka K?rkli?š – D?vis Ošs sitienus atsita un v?rtos darboj?s nevainojami. Tuvojoties sp?les izska?ai labas iesp?jas bija Ivanovam un Dolo, tom?r t?s izmantot neizdev?s, sp?lei nosl?dzoties ar drošu Meistarkomandas uzvaru 3:0!

SK Super Nova – FK Metta/Latvijas Universit?te

0:3 (0:2)

FK Metta/Latvijas Universit?te:

D?vis Ošs, Rendijs Šibass, Normunds Uldri?is, Kirils Ševe?ovs, Usman Abbas, Kristaps Liepa, J?kabs Lag?ns, Tamirlan Dzhamalutdinov, Vladislavs Fjodorovs, ?ikita Ivanovs, Van Dave Harmon

Uz mai?u:

?ikita Kova?onoks, Sunnyboy Sandi Dolo, Mat?ss Z??ele

Br?din?jumi:

?ikita Kova?onoks