FK Metta-2 pārliecinoši uzvar un čempionātu noslēdz ar bronzas godalgām!

Miks Vilkaplāters
Ievietots 21.10.18.

P?d?jo sp?li Virsl?gas Dublieru ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta-2 komanda.

FK Metta-2
4 - 0
FK Liepāja/Mogo-2

Sv?tdien, 21.oktobr?, savu 21.k?rtas sp?li Virsl?gas Dublieru ?empion?t? aizvad?jusi m?su dublieru komanda, sav? laukum? uz?emot FK Liep?ja/Mogo otro komandu.

Sp?li jau no pirmaj?m min?t?m akt?v?k ies?ka mettieši, pretiniekus piespiežot pretinieku pie sava soda laukuma, un 6.min?t? p?c labas sasp?les Birka soda laukum? piesp?l?ja t?l?k, un Ren?rs Varslav?ns sita prec?zi – 1:0! Ar? turpin?jum? FK Metta-2 komandai pieder?ja nospiedošs p?rsvars laukum?, daudz kontrol?jot bumbu, k? ar? izdarot neskait?mus sitienus pa viesu v?rtiem, tom?r allaž veiksm?gi nosp?l?ja liep?jnieku v?rtsargs. Tom?r ne m?ž?gi – puslaika beigu da?? Mat?ss Z??ele, p?c lieliskas Varslav?na piesp?les, p?rliecinoši realiz?ja izg?jienu vienatn? pret v?rtsargu un pan?ca 2:0!

Otr? puslaika s?kum? laba iesp?ja no v?rtu priekšas rad?s Z??elem, tom?r vi?š sita nedaudz gar?m, bet p?ris epizodes v?l?k p?c Birkas piesp?les izc?l?s Benson Fazili, pan?kot 3:0! Turpin?jum? labas iesp?jas bija Fazili, Krollim un Varslav?nam, tom?r t?s palika neizmantotas. Toties 75.min?t? rezult?ts k?uva 4:0, kad p?c teicamas Z??eles piesp?les no v?rtu priekšas izc?l?s Em?ls Birka! L?dz sp?les beig?m m?jinieki var?ja izcelties v?l p?ris reizes, bet rezult?ts vairs nemain?j?s – p?rliecinoša uzvara p?d?j? k?rt?!

Uzvara pret FK Liep?ja/Mogo-2 ??va mettiešiem izc?n?t 3.vietu Virsl?gas Dublieru ?empion?t? un bronzas godalgas! Apsveicam komandu un trenerus Andreju Karpovu un Viktoru Mazuru ar veiksm?go sezonas nosl?gumu!

FK Metta-2 – FK Liep?ja/Mogo-2

4:0 (2:0)

FK Metta-2:

Helmuts Saul?tis, Gabriels Kirkils, Daniels Fedorovi?s, I?ja Korotkovs, Oskars Bambals, Em?ls Birka, D?vis Sandis Strods, Benson Fazili, Raimonds Krollis, Mat?ss Z??ele, Ren?rs Varslav?ns

 Uz mai?u:

Ren?rs Guliaks, Alvis Sorokins, Ri?ards Šauers, M?rti?š Biders, Aleksejs Krjukovi?s

V?rtus guva:

Ren?rs Varslav?ns, Mat?ss Z??ele, Benson Fazili, Em?ls Birka

Br?din?jumi:

Oskars Bambals, Daniels Fedorovi?s