FK Metta-2 komandai svarīga spēle Ventspilī

Miks Vilkaplāters
Ievietots 15.09.18.

K?rt?jo sp?li Virsl?gas Dublieru ?empion?t? aizvad?s FK Metta-2 komanda.

FK Ventspils – 2
2 - 1
FK Metta-2

FK Metta-2 komanda dodas svar?g? izbraukuma c??? par tr?s punktiem!

Sv?tdien, 16.septembr?, savu 17.k?rtas sp?li Virsl?gas Dublieru ?empion?t? aizvad?s FK Metta-2 komanda, Ventspil? tiekoties pret viet?jo FK Ventspils-2.

Komand?m š? b?s treš? tikšan?s reize šaj? sezon? – pirmaj?s div?s reiz?s abas komandas c?n?j?s neizš?irti 1:1 un 0:0, kas noz?m?, ka sv?tdien sagaid?ma spraigs duelis starp ab?m komand?m.

Pirms gaid?m?s sp?les dublieru komanda ierindojas 3.viet? turn?ra tabul? ar 16 sp?l?s izc?n?tiem 31 punktiem, kam?r ventspilnieki ar 32  punktiem tikpat sp?l?s ir vietu augst?k.

Svar?ga sp?le, lai turpin?tu c??u par ?empiontitulu – uz priekšu METTA!

Nov?lam m?su dublieriem veiksmi izbraukuma sp?l?!

FK Ventspils-2 – FK Metta-2

Ventspils 2.pamatskolas laukums

Sv?tdiena, 16.septembris, plkst. 16:00