Dublieri svarīgā cīņā par 3.vietu uzņems Riga FC-2

Miks Vilkaplāters
Ievietots 06.10.18.

K?rt?jo sp?li Virsl?gas Dublieru ?empion?t? aizvad?s FK Metta-2 komanda.

FK Metta-2
2 - 0
Riga FC-2

Sv?tdien, 7.oktobr?, Virsl?gas Dublieru ?empion?ta pirmsp?d?j?s, 20.k?rtas sp?li aizvad?s FK Metta-2 futbolisti, Hanzas vidusskolas laukum? uz?emot Riga FC-2.

Šosezon mettieši ar Riga FC-2 komandu ir tikušies divas reizes, j?lija s?kum? m?j?s p?d?j?s min?t?s piedz?vojot zaud?jumu ar 1:2, bet augusta vid? komandas c?n?j?s neizš?irti 1:1.

Šoreiz c?n?mies tikai par uzvaru principi?l? sp?l?! “6 punktu sp?le”, b?t vai neb?t!

Divas k?rtas pirms ?empion?ta beig?m turn?ra tabul? FK Metta-2 komanda ierindojas 4.viet? ar 34 izc?n?tajiem punktiem, bet Riga FC-2 ar 37 punktiem ir vietu augst?k.

Izš?iroša c??a par trešo vietu – n?c un atbalsti dublieru komandu kl?tien?!

FK Metta-2 – Riga FC-2

Hanzas vidusskolas laukums, R?ga

Sv?tdiena, 7.oktobris, plkst. 14:00