Dublieri pārliecinoši pārspēj britu RIASA Academy

Miks Vilkaplāters
Ievietots 09.03.18.

Savu k?rt?jo sp?li, gatavojoties Virsl?gas Dublieru ?empion?tam, aizvad?jusi FK Metta-2 komanda.

FK Metta-2
5 - 1
RIASA Academy

Savu k?rt?jo sp?li, gatavojoties Virsl?gas Dublieru ?empion?tam, aizvad?jusi FK Metta-2 komanda.

Šodien, 9.mart?, savu 6.p?rbaudes sp?li pirmssezonas cikl? aizvad?jusi m?su dublieru komanda, Hanzas vidusskolas laukum? uz?emot viesus no L?dsas RIASA Academy.

Sp?les pirmo puslaiku daudz akt?v?k un p?rliecinoš?k aizvad?ja m?jinieki, droši kontrol?jot bumbu un domin?jot laukum?. Tas rezult?j?s v?rtu guvumos – 11.min?t? p?c J?kaba Lag?na piesp?les no v?rtu priekšas 1:0 pan?ca Normunds Uldri?is, bet 38.min?t? soda laukum? tehniski prec?zi nosp?l?ja Ri?ards Ulmis, apm?not vair?kus pretsp?l?t?jus, raid?ja bumbu v?rtu t?kl? – 2:0! J?izce?, ka pirmaj? puslaik? Raimonds Krollis tr?p?ja pa v?rtu p?rliktni, kam?r veselas divas reizes J?kaba Lag?na sitienus no pašas v?rtu l?nijas izsita aizsargs.

Ar? otro puslaiku ener?iski ies?ka FK Metta-2 futbolisti, un jau paš? s?kum? ?tri izvirz?j?s vad?b?, kad soda sitienu no aptuveni 18 metriem realiz?ja J?kabs Lag?ns – 3:0! Tas nebija viss, un pavisam dr?z Raimonds Krollis guva ceturtos komandas v?rtus (4:0), palielinot rezult?ta starp?bu. Puslaika otraj? pus? viesi no Lielbrit?nijas vienus v?rtus atguva, ta?u tik un t? mettieši laukum? darboj?s p?rliecinoši un sp?les p?d?j? min?t? Gabriels Kirkils no soda laukuma vidus uzst?d?ja sp?les gala rezult?tu 5:1!

FK Metta-2 – RIASA Academy

5:1(2:0)

FK Metta-2:

Alvis Sorokins, Oskars Bambals, Gabriels Kirkils, M?rti?š Biders, Rihards P?tersons, Normunds Uldri?is, Oskars Vientiess, J?kabs Lag?ns, Aleksejs Krjukovi?s, Ri?ards Ulmis, Raimonds Krollis

Uz mai?u:

Aleksandrs Kartišovs, Robins Ušackis, Ren?rs Guliaks, Vja?eslavs Serdcevs, Kristi?ns Lo?melis

V?rtus guva:

Normunds Uldri?is, Ri?ards Ulmis, J?kabs Lag?ns, Raimonds Krollis, Gabriels Kirkils

N?kam? sp?le:

Sestdien, 17.mart?, plkst. 14:00

Hanzas vidusskolas laukums, R?ga

FK Metta-2 – FK Liep?ja/Mogo-2