Dublieri pārbaudes spēlē tiksies ar leģionāru pārstāvēto FK Jūrnieks

Miks Vilkaplāters
Ievietots 09.02.18.

Gatavojoties 2018.gada sezonai, trešo p?rbaudes sp?li aizvad?s m?su dublieru komanda.

FK Jūrnieks
1 - 3
FK Metta-2

Piektdien Olimpiskaj? Skonto hall? savu trešo sp?li šogad aizvad?s FK Metta-2 komanda, p?rbaudes sp?l? tiekoties ar le?end?ro FK J?rnieks, kas pag?jušaj? sezon? tika atjaunots un sp?l?ja Latvijas 2.l?g?, un kuru komanda šoreiz sast?v?s no le?ion?riem no Zieme?amerikas un Eiropas.

Atg?din?m, ka pirmaj? p?rbaudes sp?l? mettieši ar 4:2 p?rsp?ja igau?u JK Tammeka Tartu-2. Šaj? sp?l? ar diviem v?rtu guvumiem izc?l?s J?kabs Lag?ns un Ri?ards Ulmis, bet ned??u v?l?k FK Metta-2 futbolisti rezultat?v? c??? p?rsp?ja Skonto FC futbolistus ar 6:4, hat-trick g?stot Raimondam Krollim, bet pa reizei izce?oties Ri?ardam Ulmim, Sergejam Vasi?jevam un Oskaram Vientiesam.

Pirmssezonas cikl? mettiešiem turpin?jum? sagaid?ms duelis pret leišu FK Trakai otro komandu, v?l viena p?rbaudes sp?le pret FK J?rnieks, k? ar? div?m dublieru komand?m – FK Liep?ja/Mogo un FK Jelgava otraj?m vien?b?m.

N?c un atbalsti komandu kl?tien?!

FK J?rnieks – FK Metta-2

Olimpisk? Skonto halle, R?ga

Piektdiena, 9.febru?ris, plkst. 14:30