Dublieri mājās pārliecinoši sakauj FK Jelgava-2

Miks Vilkaplāters
Ievietots 02.07.18.

Savu astoto sp?li 2018.gada Virsl?gas Dublieru ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta-2 komanda.

FK Metta-2
6 - 0
FK Jelgava – 2

Pirmdien, 2.j?lij?, k?rt?jo sp?li Virsl?gas Dublieru ?empion?ta sezon? aizvad?jusi m?su dublieru komanda, Hanzas vidusskolas futbola laukum? uz?emot FK Jelgava-2.

Jau no sp?les pirmaj?m min?t?m mettieši p?r??ma iniciat?vu, piec?s min?t?s izveidojot 3-4 labas v?rtu g?šanas iesp?jas. Tas noveda pie likumsakar?giem v?rtu guvumiem – 5. un 9.min?t? ar galvu p?c standartsitu?cijas v?rtus guva Kristaps Mednis! L?dz puslaika beig?m FK Metta-2 futbolisti domin?ja laukum?, un guva v?l divus v?rtus – ar galvu prec?zs bija ?ikita Kova?onoks, bet no soda laukuma iekšienes bumbu v?rtu t?kl? raid?ja Ri?ards Ulmis – 4:0!

Ar? otro puslaiku m?jinieki ies?ka p?rliecinoši, un 48.min?t? bija jau guvuši v?l divus v?rtus. Vispirms puslaika pirmaj?s 30 sekund?s no v?rtu priekšas rezultat?vi sita Ren?rs Varslav?ns, bet tr?s min?tes v?l?k Ren?rs ar fantastisku sitienu v?rtu dev?tniek? pan?ca jau 6:0 uz tablo. L?dz sp?les beig?m sp?le nedaudz nomierin?j?s, un princip? abas komandas sp?li noveda l?dz likumsakar?g?m beig?m. Sp?le t? ar? nosl?dz?s ar p?rliecinošu m?su dublieru uzvaru ar 6:0!

FK Metta-2 – FK Jelgava-2

6:0 (4:0)

FK Metta-2:

Helmuts Saul?tis, Em?ls Birka, Kristaps Mednis, Normunds Uldri?is, Gabriels Kirkils, Ri?ards Šauers, Benson Fazili, Ren?rs Varslav?ns, Ri?ards Ulmis, Raimonds Krollis, ?ikita Kova?onoks

Uz mai?u:

Aleksejs Krjukovi?s, Oskars Bambals, Rihards P?tersons, Ren?rs Guliaks, Aleksandrs Kartišovs

Br?din?jumi:

?ikita Kova?onoks, Raimonds Krollis

N?kam? sp?le:

Piektdiena,.6j?lijs, plkst. 18.00

Hanzas vidusskolas laukums, R?ga

FK Metta-2 – Riga FC-2