Uz Rīgas U-15 vecuma reģionālo izlasi izsaukti seši FS Metta futbolisti

Miks Vilkaplāters
Ievietots 23.01.19.

Janv?ra izska?? treni?nometni aizvad?s R?gas re?ion?l? izlase.

29. un 30. janv?r? R?g? tiks aizvad?ta R?gas U-15 vecuma grupas (2004. gad? dzimušie futbolisti) re?ion?l?s izlases treni?nometne, kas ievad?s š?s vecuma grupas p?d?jo apm?c?bas gadu LFF Futbola akad?mij?.

Uz R?gas re?ion?lo izlasi izsaukti ar? 6 FS Metta futbolisti: Dario Šits, Bruno Melnis, Markuss Grimze, ?ikita Parfjonovs, Art?rs Arnolds O?esovs un Em?ls Aizpurietis.

Tikm?r no 24. l?dz 27. janv?rim LFF FA Rietumu izlase piedal?sies starptautiskaj? Elites turn?r? “R?ga Cup” U-15 vecuma grup?. Rietumu izlases sast?v? iek?auts ar? 2004. gad? dzimušais mettietis J?kabs Šusts.

Nov?lam jaunajiem futbolistiem veiksm?gu treni?nometni un turn?ra sp?les!