Uz Latvijas U-18 izlases pārbaudes spēlēm pret Islandes vienaudžiem izsaukti 7 mettieši

Miks Vilkaplāters
Ievietots 15.07.18.

J?l?ja otraj? pus? treni?nometni un divas p?rbaudes sp?les aizvad?s Latvijas U-18 izlase.

Latvijas U-18 jauniešu futbola izlase (2001. gad? dzimušie futbolisti) laika posm? no 16. l?dz 21. j?lijam aizvad?s treni?nometni Bausk?, kuras ietvaros div?s p?rbaudes sp?l?s tiksies ar Islandes vienaudžiem.

Treni?nometn? valstsvien?bas treni?i paredz?ti Iecav?, bet pirm? sp?le notiks 19. j?lij? Zemgales Olimpisk? centra stadion?, kam?r atk?rtoti abas komandas tiksies divas dienas v?l?k – 21. j?lij? Iecavas novada stadion?.

Uz U-18 izlases treni?nometni izsaukti ar? septi?i mettieši – v?rtsargs Alvis Sorokins, aizsargs Gabriels Kirkils, pussargi Normunds Uldri?isRihards Ozoli?š un Aleksejs Krjukovi?s, k? ar? uzbruc?ji Ren?rs Varslav?ns un Aleksandrs Kartišovs. Šie sp?l?t?ji ikdien? p?rst?v FK Metta-2 un FK Metta/Latvijas Universit?te komandas.

Vair?k par gatavošanos un turn?ra sp?l?m las?t ŠEIT

Nov?lam veiksmi m?su puišiem treni?nometn? un sp?l?s!